Predsednik

Dr Branimir Тodorović

Vanredni profesor


Zamenik predsednika

Dr Vladimir Žikić

Redovni profesorČlanovi iz reda nastavnog osoblja

Dr Goran Petrović

Redovni profesor

Dr Miljana Jovanović

Redovni profesor

Dr Nebojša Dinčić

Redovni profesor

Dr Predrag Stanimirović

Redovni profesor

SM
Dr Snežana Mitić

Redovni profesor

SS
Dr Suzana Stamenković

Redovni profesor

Dr Nenad Milojević

Vanredni profesor


Članovi iz reda nenastavnog osoblja

Članovi iz reda studenata

Jovana Ilić

student

Departman za
matematiku

Veljko Jakšić

student

Departman za
računarske nauke

Katarina Bito

student

Departman za
fiziku

Nikola Mihajlović

student

Departman za
hemiju

Članovi iz reda osnivača

Dr Igor Mladenović
Dr Radan Ilić
Dr Jasmina Radosavljević
Radomir Petrović
Dr Svetlana Milijić
Dr Mirjana Radisavljević
Dušan Šarković