Zamenik predsednika

Dr Vladimir Žikić

Redovni profesorČlanovi iz reda nastavnog osoblja

Dr Miljana Jovanović

Redovni profesor

Dr Predrag Stanimirović

Redovni profesor

SS
Dr Suzana Stamenković

Redovni profesor

Dr Branimir Тodorović

Vanredni profesor

Dr Goran Petrović

Vanredni profesor

Dr Nebojša Dinčić

Vanredni profesor

Dr Nenad Milojević

Vanredni profesor


Članovi iz reda nenastavnog osoblja

Članovi iz reda studenata

Kristina Savić

student

Departman za
hemiju

Petar Petković

student

Departman za
računarske nauke

Nikola Mihajlović

student

Departman za
hemiju

Jovana Vuletić

student

Departman za
geografiju

Članovi iz reda osnivača

Dr Igor Mladenović
Dr Radan Ilić
Dr Jasmina Radosavljević
Radomir Petrović
Dr Svetlana Milijić
Dr Mirjana Radisavljević
Dušan Šarković
Jelena Milošević