Dr Ljiljana Т. Кostić

Vanredni profesor

Departman za fiziku

Slika nije dostupna

Dr Ljiljana Т. Кostić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 304

018/533 015, lok.115

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije

Šef Кatedre za eksperimentalnu i primenjenu fiziku