Dr Ljiljana Т. Кostić

Vanredni profesor

Departman za fiziku

Slika nije dostupna

Dr Ljiljana Т. Кostić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 304

018/533 015, lok.115

Biografija

Ljiljana T. Kostić, vanredni profesor na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, rodjena je 26. novembra 1965. godine u Leskovcu. Živi u Nišu sa dvoje dece. Dosadašnje obrazovanje Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Leskovcu kao nosilac Vukove diplome. Studije fizike upisala je 1984. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde je 1991. godine odbranila diplomski rad pod nazivom: Proučavanje optičkih i mikrostrukturnih osobina anodno oksidovanog aluminijuma i stekla zvanje diplomirani fizičar. Magistarske studije fizike upisala je 1992. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, a magistarski rad Vrednovanje i ocenjivanje učenika u nastavi fizike odbranila je 2005. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Fizičke karakteristike hibridnog kolektora sa koncentrisanim sunčevim zračenjem odbranila je 2010. godine na Prirodno-matematičkom fakul
BiografijaAngažovanjaPublikacije