„Evropska noć istraživača“ – 2017.

29.9.2017. godine

Departman za geografiju je učestvovao na festivalu „Evropska noć istraživača“ u Nišu i Pirotu. Ovaj festival je posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu, a podržan je od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Kiri akcije, koji predstavlјa program Evropske Unije za jačanje evropske istraživačke karijere. Naziv postavke u Nišu je bio „Od zemlјe do neba“ u okviru koje su bile tri radionice: „Oblaci – igra vodene pare na nebu“, „Izohipse – linije koje pričaju o relјefu“ i „Turisti – savremeni nomadi“. Naziv postavke u Pirotu je bio „Svet minerala i stena“.

(www.nocistrazivaca.rs)