Dopunska nastava na srpskom jeziku u Hesenu realizovala je pilot projekat ,,Upoznajmo Srbiju i njene znamenitosti uz pomoć naučnika”. U toku juna profesori sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Niša su u okviru 3 predavanja govorili o Srbiji i njenim najpoznatijim naučnicima