Biologija i ekologija

Dobrodošli na Departman za biologiju i ekologiju

Nikada nije bilo uzbudljivije vreme za proučavanje života nego danas, bez obzira da li vas interesuju geni, ćelije, mikroorganizmi, biljke, životinje ili ljudi. Naš osnovni princip je da vam kroz predavanja i praktične vežbe na osnovnim, master i doktorskim studijama razvijemo radoznalost i uvedemo u fascinantnu nauku o život – Biologiju.

Naši nastavni planovi su kreirani da kroz veliki broj izbornih predmeta možete sami da kreirate put vašeg interesovanja kroz botaniku, zoologiju, ekologiju, eksperimentalnu biologiju i biotehnologiju.

Pored ispunjavanja obaveza u sticanju bioloških znanja i veština kroz nastavu možete se pridružiti kolegama – studentima u druženju u okviru biološkog društva „Dr Sava Petrović“.

Vesti sa Departmana