Matematikа

Računarske nauke

Fizika

Hemija

Biologija i ekologija

Geografija

28.04.2021. u (Učionici 114 u 9:00) student: Kudić Stefani mentor: Dr. Aleksandar Radivojević
07.04.2021. (Crvena sala u 12:30) student: Miljana Cvetković mentor: dr Jelena Petrović
07.04.2021. (Crvena sala u 12:00) student: Jelisaveta Cvetković mentor: dr Jelena Petrović
07.04.2021. (Crvena sala u 11:30) student: Ninoslav Denkov mentor: dr Tatjana Djekić
05.04.2021. (Crvena sala u 09:45) student: Željka Stanković mentor: dr Aleksandar Radivojević