Matematikа

Računarske nauke

Fizika

Hemija

25.05.2023. (Svečana sala u 12h) student: Milica Ćirić mentor: Jelena Mrmošanin

Biologija i ekologija

12.06.2023. (Svečana sala u 12:00) student: Nikola Dijanović mentor: dr Tatjana Mitrović
31.05.2023. (Svečana sala u 09:30) student: Ana Milenković mentor: Tatjana Mitrović
31.05.2023. (Laboratorija br. 20 u 11h) student: Dragana Mitrović mentor: Danijela Nikolić

Geografija