Matematikа

Računarske nauke

Fizika

21.01.2022. (Svečana sala u 13.00h) student: Marija Đekić mentor: dr Ljiljana Kostić

Hemija

Biologija i ekologija

Geografija