Matematikа

Računarske nauke

Fizika

05.07.2022. (Svečana sala u 12.00h) student: Milan Milenković mentor: dr Suzana Stamenković

Hemija

Biologija i ekologija

06.07.2022. (Svečana sala u 12.00h) student: Angelina Jovanović mentor: dr Tatjana Mitrović

Geografija

06.07.2022. (Svečana sala u 14.00h) student: Jovana Stojković mentor: dr Tatjana Đekić