Matematikа

Računarske nauke

Fizika

Hemija

Biologija i ekologija

30.01.2023. (Svečana sala u 13h) student: Tamara Vasić mentor: Zorica Stojanović Radić
03.02.2023. (Svečana sala u 12h) student: Milica Lojić mentor: Svetlana Tošić

Geografija