Matematikа

02.09.2021. (Crvena sala u 13:00h) student: Nenad Vićentijević mentor: doc. dr Miodrag Đorđević
07.07.2021. (Crvena sala u 11:00h) student: Marija Smiljković mentor: dr Nebojša Dinčić
07.07.2021. (Crvena sala u 10:00h) student: Aleksandra Mitrović mentor: dr Dragan Đorđević

Računarske nauke

Fizika

Hemija

Biologija i ekologija

28.09.2021. (Svečana sala u 12:00h) student: Milica M. Pavlović mentor: prof. dr Svetlana Tošić
15.07.2021. (Svečana sala u 11:00h) student: Bojana Maksimović mentor: dr Perica Vasiljević

Geografija

27.09.2021. (Svečana sala u 10.00h) student: Vladan Kovačević mentor: dr Ljiljana Stričević
15.09.2021. (Crvena sala u 11:00h) student: Tijana Stoilković mentor: dr Selim S. Šaćirović
07.09.2021. (Crvena sala u 12:00h) student: Jelena Cvetković mentor: Prof. dr Jelena Petrović
12.07.2021. (Sala 100 u 10:00h) student: Tijana Jocić mentor: dr Aleksandar Radivojević
07.07.2021. (Učionica 28 u 10:30) student: Jelena Anđelović mentor: dr Ljiljana Stričević
07.07.2021. (Učionica 28 u 10:00) student: Branislava Prica mentor: dr Ljiljana Stričević