Matematikа

23.10.2019. (Računarski centar 118 u 10:15) student: Marija Jovanović mentor: dr Miroslav M. Ristić
18.10.2019. (Učionica 201 u 13:30) student: Bojana Živkovic mentor: dr Miljana Jovanović

Računarske nauke

25.10.2019. (Učionica 210 u 14:00) student: Mladen Mančić mentor: dr Branimir Todorović

Fizika

Hemija

25.10.2019. (Crvena sala u 09:30) student: Suzana Gajić mentor: dr Snežana Tošić
28.10.2019. (Crvena sala u 10:00) student: Marija Mitrović mentor: dr Tatjana Anđelković
24.10.2019. (Učionica 202 u 10:00) student: Viktor Salić mentor: dr Danijela Kostić
22.10.2019. (Crvena sala u 12:00) student: Marina Blagojević mentor: dr Danijela Kostić

Biologija i ekologija

21.10.2019. (Crvena sala u 11:00) student: Marija Pešić mentor: dr Perica Vasiljević
17.10.2019. (Crvena sala u 11:00) student: Dragan Vulić mentor: dr Milica Stojković Piperac

Geografija