Matematikа

Računarske nauke

Fizika

Hemija

29.11.2019. (Crvena sala u 14h) student: Jelena Trajković mentor: dr Gordana Stojanović

26.11.2019. (Crvena sala u 12h) student: Danica Blagojević mentor: dr Violeta Mitić

Biologija i ekologija

Geografija