Matematikа

Računarske nauke

29.09.2022. (Svečana sala br. 100 u 12h) student: Lazar Stanojević mentor: Marko Milošević

Fizika

Hemija

21.09.2022. (Svečana sala br.100 u 12h) student: Danijela Nikolić mentor: Marija Genčić
23.09.2022. (Svečana sala u 11h) student: Teodora Milovanović mentor: Aleksandra Zarubica

Biologija i ekologija

Geografija

26.09.2022. (Svečana sala u 12h) student: Marko Stanković mentor: Mrđan Đokić
28.09.2022. (Svečana sala u 10h) student: Miloš Dobrosavljević mentor: Aleksandar Radivojević
28.09.2022. (Svečana sala u 12h) student: Monika Jokić mentor: Ranko Dragović