Matematikа

18.02.2020. (Crvena sala u 12:00) student: Jelena Palurović mentor: dr Marija Milošević

Računarske nauke

Fizika

13.02.2020. (Crvena sala u 13h) student: Branislava Stanković mentor: dr Suzana Stamenković

Hemija

Biologija i ekologija

28.02.2020. (Crvena sala u 12:15) student: Veljković A. Nemanja mentor: dr Vladimir Žikić

Geografija

26.02.2020. (Црвена сала у 12:00) student: Марко Стојановић mentor: др Наташа Мартић Бурсаћ