Matematikа

23.06.2021. (Crvena sala u 10:00) student: Jelena Jovanović mentor: dr Marija Milošević

Računarske nauke

Fizika

Hemija

Biologija i ekologija

28.06.2021. (u 13:00) student: Jelena Đurić mentor: Ljubiša Đorđević
08.06.2021. (Učionica 401 u 11:00h) student: Vanja Dinić mentor: dr Zorica S. Mitić

Geografija

30.06.2021. (Sala broj 100 u 15:30) student: Ana Pavlović mentor: dr Tatjana Đekić
30.06.2021. (Sala broj 100 u 14:30) student: Jovana Ristić Cvetković mentor: dr Petrović S. Jelena
14.06.2021. (Učionica 28 u 10:30 ) student: Aleksandra Z.Đerić mentor: dr Nataša Martić Bursać
10.05.2021. (Učionica 28 u 12:00) student: Kudić Stefani mentor: Dr. Aleksandar Radivojević
02.05.2021. (Crvena sala u 11:00) student: Sanja Nikolić mentor: dr Jelena Živković