Najnovije


01
OKT

ZAJEDNIČКI КONКURS ZA UPIS SТUDENAТA U PRVU GODINU MASТER AКADEMSКIH SТUDIJA ZA ŠКOLSКU 2023/2024. GODINU

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2023/2024. godine 200...

29
SEP

UPIS ŠКOLSКE 2023/2024

Upis školske 2023/2024 godine počinje 09.10.2023. godine po dole utvrđenom rasporedu: OSNOVNE AКADEMSКE...

28
SEP

OBAVEŠТENjE O OКТOBARSКOM ISPIТNOM ROКU ZA SТUDENТE PO ČEТVOROGODIŠNjIM („SТARIM“) SТUDIJSКIM PROGRAMIMA

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku o terminu...

28
SEP

OBAVEŠТENjE O PRODUŽENjU ROКA ZA ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku da se...

28
SEP

OBAVEŠТENjE O UVOĐENjU DODAТNOG ТERMINA ZA POLAGANjE ISPIТA U ISPIТNOM ROКU OКТOBAR 2

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku o uvođenju...

28
SEP

OBAVEŠТENjE O PRODUŽENjU SТUDIRANjA ZA JEDNU GODINU SТUDENТIMA КOJIMA JE ISТAКAO ROК ZA ZAVRŠEТAК SТUDIJA

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku da se...

27
SEP

Obaveštenje o odbrani doktorata - Vuk Vujović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Dinamika nekih stohastičkih modela širenja bolesti“...

Pevačko društvo “Ramonda serbica”, hor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, nastupilo je u nedelji za nama na Festivalu tradicionalne muzike i folklora u Leskovcu na drugoj festivalskoj večeri. Tim povodom, razgovarali smo sa dirigentom hora i jednim od organizatora festivala, Nikolom Ninićem, našim studentom sa Departmana za matematiku.

Prirodno- matematički fakultet Univerziteta u Nišu obeležio je 20. septembra Dan Fakulteta. Ove godine Fakultet je navršio 24 godine samostalnog postojanja.

Da li postoji jedinstvena formula svemira? Bila ona ili ne, postoje neki brojevi i zakonitosti koje uvek iznova nalazimo u prirodnom svetu. „Univerzalno pravilo prirode“ poznatije kao Fibonačijev niz, je vekovima privlačilo matematičare, fizičare, umetnike, arhitekte… Takođe, poznat kao zlatni presek, njegova zapanjujuća funkcionalnost u prirodi ostavlja prostor za dodatna pitanja.

Upoznajte Prirodno matematički fakultet

Prošetajte se fakultetom kroz galeriju fotografija koje smo pripremili

Prijatelji Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu