Najnovije


20
JUL

Dodatni ispitni rok u terminu od 1.10.2020. do 10.10.2020. god.

Poštovani nastavnici, saradnici i studenti,  na sednici Nastavno-naučnog veća PMF-a održanoj dana...

09
JUL

KONAČNE RANG-LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2020/21. GODINE

Komisije za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, na...

06
JUL

Preporuke Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut"

Pre početka rada fakulteta, a i svakodnevno sprovoditi čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i...

01
JUL

Jedinstvene rang-liste za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija

Komisije za rangiranje kandidata, prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u prvom...

No event found!

Karnivorno znači sposobno da jede meso, što znači da je biljka morala da razvije neke mehanizme kojima bi se prilagodila karnivornosti. Najbitnije karakteristike koje karnivorna biljka mora da poseduje kako bi preživela su: privlačenje plena, hvatanje plena, sekrecija digestivnih enzima i apsorpcija svarenih materija.

 

YouTube je imao značajnu ulogu u humanizaciji i popularizaciji nauke poslednje dve decenije. Danas izdvajamo nekoliko YouTube kanala koji će vam približiti ideje različitih naučnih disciplina i naterati vas da cenite ulogu nauke u svim procesima bar za mrvicu više.

Kod svih višećelijskih životinja nervni sistem ima ulogu u primanju draži i njihovom prevođenju do različitih delova tela, kao i u davanju odgovarajućeg odgovora na zadate draži. Kod kičmenjaka je ovaj sistem visoko diferenciran i igra bitnu ulogu u tri veoma bitne funkcije- odgovor na draži, koordinacija pokreta i učenje.

Upoznajte Prirodno matematički fakultet

Prošetajte se fakultetom kroz galeriju fotografija koje smo pripremili

Prijatelji Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu