Fakultet obavlja naučno-istraživačku delatnost kao ravnopravnu oblast svoje delatnosti.

Centar za naučne i stručne poslove u prirodno-matematičkim naukama je organizaciona jedinica preko koje se ostvaruju dodatni naučni i  stručni poslovi i usluge.

U cilju obavljanja svojih delatnosti na Fakultetu postoje odeljenja, i to:

Centru za naučne i stručne poslove u prirodno-matematičkim naukama pripadaju i