Fakultet obavlja naučno-istraživačku delatnost kao ravnopravnu oblast svoje delatnosti.

Centar za naučne i stručne poslove u prirodno-matematičkim naukama je organizaciona jedinica preko koje se ostvaruju dodatni naučni i  stručni poslovi i usluge.

 Istraživači u oblasti matematike

NV
Nikola M. Velimirović

Istraživač saradnik

NV
Nenad O. Vesić

Istraživač saradnik

Bogdan D. Đorđević

Istraživač pripravnik

Marko Кostadinov

Istraživač pripravnik

MS
Milena S. Stojanović

Istraživač pripravnik

BJ
Bojana Jovanović

Istraživač pripravnik

Aleksandar S. Кostić

Istraživač pripravnik

AP
Aleksandra M. Petrović

Istraživač pripravnik

КS
Кatarina S. Stojanović

Istraživač pripravnik

Istraživači u oblasti ekonomije

Dr Miloš M. Кostić

Viši naučni saradnik

Dr Zorana Кostić

Naučni saradnik

JS
Dr Jelena M. Stanojević

saradnik na projektu

Istraživači u oblasti fizike

AJ
Dr Aleksandar P. Jovanović

Naučni saradnik

AM
Anđelina V. Marić

Istraživač pripravnik

Istraživači u oblasti hemije

Dr Biljana B. Arsić

Viši naučni saradnik

Dr Miloš M. Кostić

Viši naučni saradnik

NV
Dr Nena Velinov

Naučni saradnik

IZ
Dr Ivana Zlatanović

Naučni saradnik

DB
Dr Danijela V. Bojić

Naučni saradnik

Dr Ivana S. Кostić

Naučni saradnik

RL
Dr Radomir B. Ljupković

Naučni saradnik

DZ
Dr Dragan B. Zlatković

Naučni saradnik

MP
Dr Milica M. Petrović

Naučni saradnik

MM
Dr Marko Z. Mladenović

Naučni saradnik

MS
Milica D. Stevanović

Istraživač saradnik

MN
Milena D. Nikolić

Istraživač saradnik

Miljana R. Đorđević

Istraživač saradnik

JP
Jovana Lj. Pavlović

Istraživač saradnik

SF
Sonja Filipović

Istraživač saradnik

Milena Z. Živković Stošić

Istraživač saradnik

MD
Marija Dimitrijević

Istraživač saradnik

DB
Danica S. Bogdanović

Istraživač saradnik

JS
Jelena Stamenković

Istraživač saradnik

SN
Slobodan Najdanović

Istraživač saradnik

MB
Milica Branković

Istraživač saradnik

VR
Vladimir N. Radovanović

Istraživač saradnik

MM
Miloš M. Marinković

Istraživač saradnik

MV
Dr Marija B. Vasić

Istraživač saradnik

AM
Ana S. Miletić Ćirić

Istraživač saradnik

VD
Vladimir D. Dimitrijević

Istraživač saradnik

Mr Milica Тodorovska

Istraživač pripravnik

SJ
Sonja Janković

Istraživač pripravnik

NS
Nikola Stojanović

Istraživač pripravnik

Istraživači u oblasti biologije i ekologije

КM
Dr Кatarina V. Mitić

Viši naučni saradnik

MP
Dr Miloš A. Popović

Naučni saradnik

JM
Jelena Z. Mitić

Istraživač saradnik

JS
Jovana S. Stojanović

Istraživač pripravnik

JC
Jelena Conić

Istraživač pripravnik

IR
Irena Raca

Istraživač pripravnik

ТČ
Тijana R. Čubrić

Istraživač pripravnik

AZ
Aleksandra N. Zdravković

Istraživač pripravnik

MJ
Maja Jovanović

Istraživač pripravnik

Istraživači u oblasti geografije

Dr Zorana Кostić

Naučni saradnik