Lice za zaštitu podataka o ličnosti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu

Hristina Pejović, master pravnik
018 533 015, lokal 136
hristina.pejovic@pmf.edu.rs

Arhiva Fakulteta