19.06.2020 – JAVNA NABAVKA VD-01/020 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

26.05.2020. – JAVNA NABAVKA MD-07/020 Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

26.05.2020. – JAVNA NABAVKA MD-06/020 –Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

21.04.2020. – JAVNA NABAVKA MD-05/020 – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

21.04.2020. – JAVNA NABAVKA MD-04/020 – Nabavka  sredstava za higijenu i proizvoda za reprezentaciju za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

17.03.2020. – JAVNA NABAVKA MD-03/020 – Nabavka elektromaterijala za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

04.03.2020. – JAVNA NABAVKA MD-02/020 – Nabavka električne energije za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

29.01.2020. – JAVNA NABAVKA MD-01/020 – Nabavka goriva za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


13.12.2019. – JAVNA NABAVKA MD-13/019 – Nabavka tečnih gasova za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

12.12.2019. – JAVNA NABAVKA MD-14/019 – Nabavka skladišnog kontejnera za potrebe Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

10.12.2019. – JAVNA NABAVKA MD-12/019 – Nabavka labaratorijske opreme za potrebe Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

 

02.12.2019. – JAVNA NABAVKA MD-11/019 – Nabavka labaratorijskog nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

27.11.2019. – JAVNA NABAVKA MD-10/019 – Nabavka labaratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

30.10.2019. – JAVNA NABAVKA VD-02/019 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

28.10.2019. – JAVNA NABAVKA MD-09/019 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

27.09.2019. – JAVNA NABAVKA MD-08/019 – Sukcesivna nabavka hemikalija 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

11.06.2019. – JAVNA NABAVKA MD-07/019 – Sukcesivna nabavka labaratorijskog materijala za potrebe Departmana za hemiju i biologiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

11.06.2019. – JAVNA NABAVKA MD-06/019 – Sukcesivna nabavka hemikalija  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

09.05.2019. – JAVNA NABAVKA MD-05/019 – Sukcesivna nabavka proizvoda za održavanje higijene za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

09.05.2019. – JAVNA NABAVKA MD-05/019 – Sukcesivna nabavka proizvoda za održavanje higijene za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

03.05.2019. – JAVNA NABAVKA MD-04/019 – Sukcesivna nabavka proizvoda za reprezentaciju i proizvoda životinjskog porekla i hortikolture za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

25.04.2019. – JAVNA NABAVKA VD-01/019 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

16.04.2019. – JAVNA NABAVKA MD-03/019 – Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

15.04.2019. – JAVNA NABAVKA MD-02/019 –  Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

21.03.2019. – JAVNA NABAVKA MD-01/019 – Sukcesivna nabavka elektromaterijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

20.12.2018. – JAVNA NABAVKA VD-04/018 – Sukcesivna nabavka grafičkih kartica za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.12.2018. – JAVNA NABAVKA MD-17/018 – Sukcesivna nabavka tečnih gasova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


07.12.2018. – JAVNA NABAVKA MD-16/018 – Nabavka vakuum uparivača za potrebe Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


06.12.2018. – JAVNA NABAVKA MD-15/018 – Nabavka aktivnemrežne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


05.12.2018. – JAVNA NABAVKA MD-11/018 – Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


03.12.2018. – JAVNA NABAVKA MD-14/018 – Količinska nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


29.11.2018. – JAVNA NABAVKA MD-12/018 – Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


22.11.2018. – JAVNA NABAVKA MD-13/018 – Količinska nabavka laboratorijske opreme za potrebe departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.10.2018. – JAVNA NABAVKA MD-10/018 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


23.10.2018. – JAVNA NABAVKA VD-03/018 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


12.10.2018. – JAVNA NABAVKA MD-09/018 – Sukcesivna nabavka kancelarijskih fotelja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


21.09.2018. – JAVNA NABAVKA MD-08/018 – Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


06.06.2018. – JAVNA NABAVKA MD-03/018 – Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


01.06.2018. – JAVNA NABAVKA MD-04/018 – Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.05.2018. – JAVNA NABAVKA MD-07/018 – Količinska nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


04.05.2018. – JAVNA NABAVKA VD-02/018 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.04.2018. – JAVNA NABAVKA MD-06/018 – Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.04.2018. – JAVNA NABAVKA MD-05/018 – Sukcesivna nabavka proizvoda za održavanje higijene za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


23.04.2018. – JAVNA NABAVKA MD-01/018 – Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


13.04.2018. – JAVNA NABAVKA MD-02/018 – Nabavka proizvoda za održavanje higijene, proizvoda za reprezentaciju i proizvoda životinjskog porekla i hortikulture za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


26.03.2018. – JAVNA NABAVKA VD-01/018 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


07.12.2017. – JAVNA NABAVKA MD-11/017 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


05.12.2017. – JAVNA NABAVKA MD-07/017 – Količinska nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


17.11.2017. – JAVNA NABAVKA MD-10/017 – Nabavka laboratorijskog nameštaja za potrebe Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


15.11.2017. – JAVNA NABAVKA MD-08/017 – Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


10.11.2017. – JAVNA NABAVKA MD-09/017 – Nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


31.10.2017. – JAVNA NABAVKA MD-06/017 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


03.10.2017. – JAVNA NABAVKA MD-05/017 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


19.05.2017. – JAVNA NABAVKA MD-04/017 – Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


19.05.2017. – JAVNA NABAVKA MD-03/017 – Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


05.04.2017. – JAVNA NABAVKA MD-01/017 – Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


03.04.2017. – JAVNA NABAVKA MD-02/017 – Sukcesivna nabavka proizvoda za održavanje higijene i proizvoda za reprezentaciju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

09.12.2016. – JAVNA NABAVKA MD-10/016 – Nabavka opreme zavideo nadzor prizemnog dela zgrade sa uslugom montaže, podešavanja i obuke za korišćenje za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


07.12.2016. – JAVNA NABAVKA MD-09/016 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


15.11.2016. – JAVNA NABAVKA MD-08/016 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


31.10.2016. – JAVNA NABAVKA MD-07/016 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


18.10.2016. – JAVNA NABAVKA MD-06/016 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za hemiju i biologiju


03.10.2016. – JAVNA NABAVKA MD –05/016 – sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


23.05.2016. – JAVNA NABAVKA MD –03/016 – sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


19.05.2016. – JAVNA NABAVKA MD –04/016 – sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


13.04.2016. – JAVNA NABAVKA MD 01/016 – sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


12.04.2016. – JAVNA NABAVKA MD 02/016 – nabavka proizvoda za održavanja higijene i proizvoda za reprezentaciju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


28.12.2015. – JAVNA NABAVKA MD 07/015 – nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.10.2015. – JAVNA NABAVKA MD 06/015 – nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


29.10.2015. – JAVNA NABAVKA MD 05/015 – sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


19.05.2015. – JAVNA NABAVKA MD 04/015 – nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


18.05.2015. – JAVNA NABAVKA MD 03/015 – nabavka hemikalija za potrebe Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


02.04.2015. – JAVNA NABAVKA MD 02/015 – nabavka materijala za održavanje higijene i domaćinstvo za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


01.04.2015. – JAVNA NABAVKA MD 01/015 – nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


08.12.2014. – JAVNA NABAVKA MD 11/014 – nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


02.12.2014. – JAVNA NABAVKA MD 10/014 – nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


01.12.2014. – JAVNA NABAVKA MD 08/014 – nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.11.2014. – JAVNA NABAVKA MD 10 – Adaptacija i sanacija prostora – dela prizemlja zgrade PMF-a za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.11.2014. – JAVNA NABAVKA MD 09/014 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


28.10.2014. – JAVNA NABAVKA MD 02/014 – Nabavka računarske i dodatne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


29.09.2014. – JAVNA NABAVKA MD 07/014 – Nabavka astronomske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


01.09.2014. – JAVNA NABAVKA VD 01/014 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


20.05.2014. – JAVNA NABAVKA MD 06/014 – Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju


14.05.2014. – JAVNA NABAVKA MD 05/014 – Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Departmana za hemiju i biologiju


13.05.2014. – JAVNA NABAVKA MD 04/014 – Nabavka elektro, vodovodno-kanalizacionog materijala, vijačne robe i metalne galanterije


29.04.2014. – JAVNA NABAVKA MD 03/014 – Nabavka kancelarijskog materijala


15.04.2014. – JAVNA NABAVKA MD 02/014 – Nabavka materijala za održavanje higijene i domaćinstvo


26.03.2014. – JAVNA NABAVKA MD 01/014 – Nabavka laboratorijskog materijala i opreme (NIS-ova Laboratorija znanja)


06.11.2013. – JAVNA NABAVKA MD 09/013 – Nabavka računarske i dodatne opreme

16.06.2020. – JAVNA NABAVKA MU-03/020 – Nabavka usluge osiguranje studenata za školsku 2020/21. godinu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

18.03.2020. – JAVNA NABAVKA MU-02/020 – Nabavka usluge hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

06.03.2020. – JAVNA NABAVKA MU-01/020 – Uplata dobrovoljnog penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond za zaposlene  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


29.11.2019. – JAVNA NABAVKA MU 07/019 – Nabavka usluge štampanja promotivnog materijala  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

28.11.2019. – JAVNA NABAVKA MU 06/019 – Nabavka usluge štampanja  na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

26.11.2019. – JAVNA NABAVKA MU 05/019 – Nabavka ugostiteljskih usluga  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

29.10.2019. – JAVNA NABAVKA MU 04/019 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

12.06.2019. – JAVNA NABAVKA MU 02/019 – Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

10.06.2019. – JAVNA NABAVKA MU 03/019 – Nabavka usluga servisaranja i održavanja labaratorijskog instrumenta za potrebe Departmana za hemiju  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

07.05.2019. – JAVNA NABAVKA MU 01/019 – Nabavka usluga hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

26.11.2018. – JAVNA NABAVKA MU 04/018 – Nabavka usluga štampanja na osnovu uzorka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

01.11.2018. – JAVNA NABAVKA MU 03/018 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja


07.05.2018. – JAVNA NABAVKA MU 02/018 – Nabavka usluga hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.04.2018. – JAVNA NABAVKA MU 01/018 – Nabavka usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


13.12.2017. – JAVNA NABAVKA MU 04/017 – Nabavka usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


25.09.2017. – JAVNA NABAVKA MU 03/017 – nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji
hotelskog smeštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


08.05.2017. – JAVNA NABAVKA MU 02/017 – nabavka usluga hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


02.03.2017. – JAVNA NABAVKA MU 01/017 – nabavka usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

27.09.2016. – JAVNA NABAVKA MU 02/016 – nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja
za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


22.04.2016. – JAVNA NABAVKA MU 01/016 – nabavka usluga hotelskog smestaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


03.02.2016. – JAVNA NABAVKA MU 02/015 – nabavka usluga posredovanja turističke agencije pri kupovini avio karata, autobuskih i drugih putnih karata, grupnog prevoza i rezervaciji hotelskog smeštaja van sedišta naručioca


15.12.2015. – JAVNA NABAVKA MU 03/015 – usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


11.06.2015. – JAVNA NABAVKA MU 01/015 – usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


24.09.2014. – JAVNA NABAVKA MU 01/014 – Nabavka štampanog materijala na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


27.12.2013. – JAVNA NABAVKA MU 06/013 – Nabavka hotelskih usluga u Vrnjačkoj Banji za potrebe održavanja međunarodnih naučnih skupova XIII Serbian Mathematical Congress 2014 i XVIII Geometrical Seminar 2014 Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


24.12.2013. – JAVNA NABAVKA MU 05/013 – Nabavka štampanog materijala na osnovu uzoraka

12.12.2019. – JAVNA NABAVKA MR 03/19 – Nabavka radova na adaptaciji labaratorije za organsku hemiju i biohemiju na Prirodno-matematičkom fakulteta u Nišu

06.06.2019. – JAVNA NABAVKA MR 02/19 – Nabavka radova sanaciji krovne terase za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

15.04.2019. – JAVNA NABAVKA MR 01/19 – Nabavka radova za popločavanje dvorišta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

02.10.2018. – JAVNA NABAVKA MR 04/18 – Nabavka radova na sanaciji ravnog krova i postavljanje granitne keramike potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


05.07.2018. – JAVNA NABAVKA MR 03/18 – nabavka radova na sanaciji krova potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


28.05.2018. – JAVNA NABAVKA MR 02/18 – nabavka radova na postavljanju podnih obloga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


22.03.2018. – JAVNA NABAVKA MR 01/18 – nabavka radova na postavljanju podnih obloga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


10.10.2017. – JAVNA NABAVKA MR 02/17 – nabavka stolarskih radova i ugradnja stolarije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


04.05.2017. – JAVNA NABAVKA MR 01/17 – nabavka stolarsko-bravarskih i molersko-farbarskih radova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

08.11.2016. – JAVNA NABAVKA MR 01/16 – radovi na adaptaciji sanitarnih čvorova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.07.2014. – JAVNA NABAVKA MR 01/014 – Zamena postojećih podnih obloga sa nabavkom i ugradnjom laminata za potrebe Departmana za fiziku

18.12.2020. – Nabavka poklon vaučera za kupovinu novogodišnjih paketića za decu zaposlenih na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu  

14.12.2020. – PONOVLJEN POSTUPAK NABAVKA BATERIJA ZA DRON „MATRICE 300“ ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU 

04.12.2020. – Nabavka usluge servisiranja „FTIR mikroskipa – Bruker“ za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu<br>

03.12.2020. – Nabavka usluge servisiranja laboratorijskog aparata “HPLC Agilent 1200 series” za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu<br>

03.12.2020. – Nabavka baterija za dron „Matrice 300“ za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu<br>

25.11.2020. – Nabavka usluga servisiranja laboratorijske opreme za potrebe departmana za biologiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu<br>

 

04.09.2020. – Nabavka usluge servisiranja i zamene delova mikroktoma ,,LeiLca RM212RT“ za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu<br>

04.09.2020. – Nabavka usluge izrade plana zaštite i spasavanja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu<br>

12.06.2020. – Nabavka usluge angažovanja lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu<br>

01.06.2020. – Nabavka periodičnog pregleda uređaja za gašenje požara za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu<br>

 

19.05.2020. – Nabavka Usluge servisiranje lifta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu<br>

08.04.2020. – PONOVLJENI POSTUPAK NabavkE BOJA, LAKOVA I PRIBORA ZA BOJENJE za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu<br>

03.04.2020. – Nabavka vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

03.04.2020. – Nabavka boja, lakova i pribora za bojenje za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

20.03.2020. – Nabavka vodovodnog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

16.03.2020. – Nabavka usluge Ponovljeni postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje terenske nastave na osnovnim i master akademskim studijama Departmana za geografiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

09.03.2020. – Nabavka usluge izbora najpovoljnijeg ponudjača za izvođenje terenske nastave na osnovnim i master akademskim studijama Departmana za geografiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

20.02.2020. – Nabavka usluge ispitivanja panik svetiljki za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

06.02.2020. – Nabavka usluge ispitivanja uslova radne okolone za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

06.02.2020. – Nabavka usluge periodičnog pregleda električnih instalacija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu

10.12.2019. – Nabavka POKLON VAUČERA ZA KUPOVINU NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA DECU ZAPOSLENIH za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

20.09.2019. – Nabavka usluga osiguranja studenata za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

01.07.2019. – Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

29.05.2019. – Nabavka usluge angažovanja lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

29.05.2019. – Usluge vode i kafe za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

16.05.2019. – Usluge servisiranja lifta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

16.04.2019. – Nabavka boje i lakova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

11.04.2019. – Ponovljeni postupak nabavke vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

03.04.2019. – Nabavka vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

01.04.2019. – Nabavka usluge obuke zaposlenih iz bezbednosti i zdravlja na radu na Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

27.03.2019. – Nabavka usluge izrade akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

25.03.2019. –  Nabavka usluge izmene i dopune akta i proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

18.03.2019. –  Nabavka kontejnera za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

18.03.2019. –  Nabavka vodovodnog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

11.02.2019. –  Nabavka radova na zameni spuštenog plafona za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

07.12.2018. – Nabavku usluga na uređenju zelenih površina za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


16.10.2018. – Nabavka usluga servisiranja „Shimadzu UV-1650PC SPEKTROFOTOMETRA“ za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


14.09.2018. – Nabavka usluga osiguranja studenata za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


04.09.2018. – Ponovljeni postupak za nabavku laminata sa ugradnjom za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


28.08.2018. – Nabavka laminata sa ugradnjom za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


12.07.2018. – Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


14.05.2018. – Nabavka usluge servisiranja liftova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


10.04.2018. – Nabavka boja, lakova i pribora za bojenje za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


27.03.2018. – Nabavka vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


19.03.2018. – Nabavka elektromaterijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


19.03.2018. – Nabavka vodovodnog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


13.09.2017. – Nabavka usluga osiguranja studenata za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


13.09.2017. – Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


11.05.2017. – USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA LIFTA


23.03.2017. – NABAVKA VIJAČNE ROBE I METALNE GALANTERIJE


23.03.2017. – NABAVKA BOJA, LAKOVA I PRIBORA ZA BOJENJE


20.03.2017. – NABAVKA VODOVODNOG MATERJALA


20.03.2017. – NABAVKA ELEKTROMATERJALA

20.12.2016. – NABAVKA TELEFONSKE CENTRALE SA USLUGOM INSTALIRANJA


07.12.2016. – NABAVKA I ZAMENA CENTRIFUGALNOG VENTILATORA ZA ODSIS VAZDUHA IZ LABORATORIJE


15.09.2016. – NABAVKA USLUGA OSIGURANJA STUDENATA


13.09.2016. – NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA


18.05.2016. – JAVNA NABAVKA 114/2016 – NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA LIFTOVA ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU


22.03.2016. – NABAVKA BOJA, LAKOVA I PRIBORA ZA BOJENJE ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 55/2016


21.03.2016. – NABAVKA VIJAČNE ROBE I METALNE GALANTERIJE ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 54/2016


08.03.2016. – NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 46/2016


08.03.2016. – NABAVKA VIJAČNE ROBE I METALNE GALANTERIJE ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 45/2016


08.03.2016. – NABAVKA ELEKTROMATERIJALA ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 44/2016


08.03.2016. – NABAVKA RADNE ODEĆE, SPECIJALNE RADNE ODEĆE I PRIBORA ZA POTREBE DEPARTMANA ZA GEOGRAFIJU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA BROJ 43/2016


14.12.2015. – NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME ZA POTREBE VEŽBI I ISTRAŽIVANJA DEPARTMANA ZA HEMIJU


07.10.2015. – NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME ZA POTREBE VEŽBI I ISTRAŽIVANJA DEPARTMANA ZA HEMIJU


02.10.2015. – NABAVKA UGOSTILJSKIH USLUGA


22.09.2015. – NABAVKA UGOSTILJSKIH USLUGA


14.09.2015. – NABAVKA USLUGE OSIGURANJA STUDENATA ZA ŠKOLSKU 2015/2016 GODINU


26.08.2015. – NABAVKA USLUGE IZRADE IDEJNOG PROJEKTA ANEKSA ZGRADE PMF-A U DVORIŠTU PMF-A

[wpfilebase tag=file id=877 tpl=word /

kontejnera