03.11.2023. JAVNA NABAVKA OPD-10/023 – Nabavka računarske opreme


13.10.2023. JAVNA NABAVKA OPD-09/023 – Nabavka laboratorijskog materijala


10.10.2023. JAVNA NABAVKA OPD-08/023 – Nabavka hemikalija


01.09.2023. JAVNA NABAVKA OPD-07/023 – Nabavka laboratorijske opreme24.06.2023. JAVNA NABAVKA OPD-06/023 – Nabavka laboratorijskog materijala23.06.2023. JAVNA NABAVKA OPD-05/023 – Nabavka hemikalija09.05.2023. JAVNA NABAVKA OPD-04/023 – Nabavka kancelarijskog materijala


28.04.2023. JAVNA NABAVKA OPD-03/023 – Nabavka računarske opreme

03.03.2023. JAVNA NABAVKA OPD-02/023 – Nabavka električne energije28.02.2023. JAVNA NABAVKA OPD-01/023 – Nabavka goriva za nadoknadu troškova prevoza zaposlenih putem kompanijske kartice09.11.2022. JAVNA NABAVKA OPD-16/022 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe departmana za hemiju


04.11.2022. JAVNA NABAVKA OPD-15/022 – Nabavka računarske opreme


09.10.2022. JAVNA NABAVKA OPD-14/022 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe departmana za biologiju


07.10.2022. JAVNA NABAVKA OPD-13/022 – Nabavka hemikalija07.10.2022. JAVNA NABAVKA OPD-12/022 – Nabavka računarske opreme

01.09.2022. JAVNA NABAVKA OPD-011/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

31.08.2022. JAVNA NABAVKA OPD-09/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu24.06.2022. JAVNA NABAVKA OPD-08/022Nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


17.06.2022. JAVNA NABAVKA OPD-10/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


17.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-06/022Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu13.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-07/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

06.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-05/022Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

04.03.2022. JAVNA NABAVKA OPD-04/022Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

04.03.2022. JAVNA NABAVKA OPD-03/022Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


18.02.2022. JAVNA NABAVKA OPD-02/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


18.02.2022. JAVNA NABAVKA OPD-01/022Nabavka goriva za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


13.12.2021.JAVNA NABAVKA OPD-013/021Nabavka mrežne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
30.11.2021.JAVNA NABAVKA OPD-012/021Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu19.11.2021.JAVNA NABAVKA OPD-10/021Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
01.11.2021.JAVNA NABAVKA OPD-09/021Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
25.10.2021.JAVNA NABAVKA OPD-011/021Nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
03.09.2021.JAVNA NABAVKA OPD-08/021Nabavka laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
06.09.2021.JAVNA NABAVKA OPD-07/021Nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
02.07.2021.JAVNA NABAVKA OPD-05/021 – Nabavka hemikalija za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
11.06.2021.JAVNA NABAVKA OPD-06/021 – Nabavka laboratorijskog materijala za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

11.05.2021.JAVNA NABAVKA OPD-04/021 – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


03.04.2021.JAVNA NABAVKA OPD-03/021 – Nabavka bespilotne letelice (drona) i dodatne kamere sa obukom rukovaoca za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu05.03.2021. – JAVNA NABAVKA OPD-02/021 –Nabavka električne enregije za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu05.03.2021. – JAVNA NABAVKA OPD-01/021 –Nabavka goriva za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu19.06.2020 – JAVNA NABAVKA VD-01/020 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

26.05.2020. – JAVNA NABAVKA MD-07/020 Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

26.05.2020. – JAVNA NABAVKA MD-06/020 –Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

21.04.2020. – JAVNA NABAVKA MD-05/020 – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

21.04.2020. – JAVNA NABAVKA MD-04/020 – Nabavka  sredstava za higijenu i proizvoda za reprezentaciju za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

17.03.2020. – JAVNA NABAVKA MD-03/020 – Nabavka elektromaterijala za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

04.03.2020. – JAVNA NABAVKA MD-02/020 – Nabavka električne energije za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

29.01.2020. – JAVNA NABAVKA MD-01/020 – Nabavka goriva za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


13.12.2019. – JAVNA NABAVKA MD-13/019 – Nabavka tečnih gasova za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

12.12.2019. – JAVNA NABAVKA MD-14/019 – Nabavka skladišnog kontejnera za potrebe Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

10.12.2019. – JAVNA NABAVKA MD-12/019 – Nabavka labaratorijske opreme za potrebe Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

 

02.12.2019. – JAVNA NABAVKA MD-11/019 – Nabavka labaratorijskog nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

27.11.2019. – JAVNA NABAVKA MD-10/019 – Nabavka labaratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

30.10.2019. – JAVNA NABAVKA VD-02/019 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

28.10.2019. – JAVNA NABAVKA MD-09/019 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

27.09.2019. – JAVNA NABAVKA MD-08/019 – Sukcesivna nabavka hemikalija 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

11.06.2019. – JAVNA NABAVKA MD-07/019 – Sukcesivna nabavka labaratorijskog materijala za potrebe Departmana za hemiju i biologiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

11.06.2019. – JAVNA NABAVKA MD-06/019 – Sukcesivna nabavka hemikalija  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

09.05.2019. – JAVNA NABAVKA MD-05/019 – Sukcesivna nabavka proizvoda za održavanje higijene za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

09.05.2019. – JAVNA NABAVKA MD-05/019 – Sukcesivna nabavka proizvoda za održavanje higijene za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

03.05.2019. – JAVNA NABAVKA MD-04/019 – Sukcesivna nabavka proizvoda za reprezentaciju i proizvoda životinjskog porekla i hortikolture za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

25.04.2019. – JAVNA NABAVKA VD-01/019 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

16.04.2019. – JAVNA NABAVKA MD-03/019 – Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

15.04.2019. – JAVNA NABAVKA MD-02/019 –  Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

21.03.2019. – JAVNA NABAVKA MD-01/019 – Sukcesivna nabavka elektromaterijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

20.12.2018. – JAVNA NABAVKA VD-04/018 – Sukcesivna nabavka grafičkih kartica za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.12.2018. – JAVNA NABAVKA MD-17/018 – Sukcesivna nabavka tečnih gasova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


07.12.2018. – JAVNA NABAVKA MD-16/018 – Nabavka vakuum uparivača za potrebe Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


06.12.2018. – JAVNA NABAVKA MD-15/018 – Nabavka aktivnemrežne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


05.12.2018. – JAVNA NABAVKA MD-11/018 – Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


03.12.2018. – JAVNA NABAVKA MD-14/018 – Količinska nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


29.11.2018. – JAVNA NABAVKA MD-12/018 – Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


22.11.2018. – JAVNA NABAVKA MD-13/018 – Količinska nabavka laboratorijske opreme za potrebe departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.10.2018. – JAVNA NABAVKA MD-10/018 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


23.10.2018. – JAVNA NABAVKA VD-03/018 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


12.10.2018. – JAVNA NABAVKA MD-09/018 – Sukcesivna nabavka kancelarijskih fotelja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


21.09.2018. – JAVNA NABAVKA MD-08/018 – Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


06.06.2018. – JAVNA NABAVKA MD-03/018 – Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


01.06.2018. – JAVNA NABAVKA MD-04/018 – Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.05.2018. – JAVNA NABAVKA MD-07/018 – Količinska nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


04.05.2018. – JAVNA NABAVKA VD-02/018 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.04.2018. – JAVNA NABAVKA MD-06/018 – Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.04.2018. – JAVNA NABAVKA MD-05/018 – Sukcesivna nabavka proizvoda za održavanje higijene za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


23.04.2018. – JAVNA NABAVKA MD-01/018 – Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


13.04.2018. – JAVNA NABAVKA MD-02/018 – Nabavka proizvoda za održavanje higijene, proizvoda za reprezentaciju i proizvoda životinjskog porekla i hortikulture za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


26.03.2018. – JAVNA NABAVKA VD-01/018 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


07.12.2017. – JAVNA NABAVKA MD-11/017 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


05.12.2017. – JAVNA NABAVKA MD-07/017 – Količinska nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


17.11.2017. – JAVNA NABAVKA MD-10/017 – Nabavka laboratorijskog nameštaja za potrebe Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


15.11.2017. – JAVNA NABAVKA MD-08/017 – Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


10.11.2017. – JAVNA NABAVKA MD-09/017 – Nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


31.10.2017. – JAVNA NABAVKA MD-06/017 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


03.10.2017. – JAVNA NABAVKA MD-05/017 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


19.05.2017. – JAVNA NABAVKA MD-04/017 – Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


19.05.2017. – JAVNA NABAVKA MD-03/017 – Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


05.04.2017. – JAVNA NABAVKA MD-01/017 – Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


03.04.2017. – JAVNA NABAVKA MD-02/017 – Sukcesivna nabavka proizvoda za održavanje higijene i proizvoda za reprezentaciju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

09.12.2016. – JAVNA NABAVKA MD-10/016 – Nabavka opreme zavideo nadzor prizemnog dela zgrade sa uslugom montaže, podešavanja i obuke za korišćenje za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


07.12.2016. – JAVNA NABAVKA MD-09/016 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


15.11.2016. – JAVNA NABAVKA MD-08/016 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


31.10.2016. – JAVNA NABAVKA MD-07/016 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


18.10.2016. – JAVNA NABAVKA MD-06/016 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za hemiju i biologiju


03.10.2016. – JAVNA NABAVKA MD –05/016 – sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


23.05.2016. – JAVNA NABAVKA MD –03/016 – sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


19.05.2016. – JAVNA NABAVKA MD –04/016 – sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


13.04.2016. – JAVNA NABAVKA MD 01/016 – sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


12.04.2016. – JAVNA NABAVKA MD 02/016 – nabavka proizvoda za održavanja higijene i proizvoda za reprezentaciju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


28.12.2015. – JAVNA NABAVKA MD 07/015 – nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


30.10.2015. – JAVNA NABAVKA MD 06/015 – nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


29.10.2015. – JAVNA NABAVKA MD 05/015 – sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


19.05.2015. – JAVNA NABAVKA MD 04/015 – nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


18.05.2015. – JAVNA NABAVKA MD 03/015 – nabavka hemikalija za potrebe Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


02.04.2015. – JAVNA NABAVKA MD 02/015 – nabavka materijala za održavanje higijene i domaćinstvo za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


01.04.2015. – JAVNA NABAVKA MD 01/015 – nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


08.12.2014. – JAVNA NABAVKA MD 11/014 – nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


02.12.2014. – JAVNA NABAVKA MD 10/014 – nabavka laboratorijske opreme za potrebe Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


01.12.2014. – JAVNA NABAVKA MD 08/014 – nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.11.2014. – JAVNA NABAVKA MD 10 – Adaptacija i sanacija prostora – dela prizemlja zgrade PMF-a za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.11.2014. – JAVNA NABAVKA MD 09/014 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


28.10.2014. – JAVNA NABAVKA MD 02/014 – Nabavka računarske i dodatne opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


29.09.2014. – JAVNA NABAVKA MD 07/014 – Nabavka astronomske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


01.09.2014. – JAVNA NABAVKA VD 01/014 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


20.05.2014. – JAVNA NABAVKA MD 06/014 – Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju


14.05.2014. – JAVNA NABAVKA MD 05/014 – Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe Departmana za hemiju i biologiju


13.05.2014. – JAVNA NABAVKA MD 04/014 – Nabavka elektro, vodovodno-kanalizacionog materijala, vijačne robe i metalne galanterije


29.04.2014. – JAVNA NABAVKA MD 03/014 – Nabavka kancelarijskog materijala


15.04.2014. – JAVNA NABAVKA MD 02/014 – Nabavka materijala za održavanje higijene i domaćinstvo


26.03.2014. – JAVNA NABAVKA MD 01/014 – Nabavka laboratorijskog materijala i opreme (NIS-ova Laboratorija znanja)


06.11.2013. – JAVNA NABAVKA MD 09/013 – Nabavka računarske i dodatne opreme

07.06.2023. – JAVNA NABAVKA OPU-03/023 – Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije


07.06.2023. – JAVNA NABAVKA OPU-02/023 – Nabavka usluga štampe

12.05.2023. – JAVNA NABAVKA OPU-01/023 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja

30.09.2022. JAVNA NABAVKA OPU-05/022 – Nabavka usluga štampe za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
26.08.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-04/022 – Nabavka usluga osiguranja studenata na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu
14.06.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-03/022 – Nabavka usluge uplate dobrovoljnog penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzioni fond za zaposlene na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu


20.05.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-02/022 – Nabavka usluga štampe za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


18.04.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-01/022 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

03.09.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-05/021 – Nabavka usluga osiguranja studenata
05.07.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-04/021 – Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta
14.05.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-03/021 Nabavka usluge uplate dobrovoljnog penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzioni fond za zaposlene na Prirodno-matematičkom fakultetu
16.04.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-02/021 – Nabavka usluge izrade projektnog zadatka za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju galerijskog prostora – galerije ispred amfiteatra na Prirodno-matematičkom fakultetu
13.04.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-01/021 – NABAVKA USLUGA POSREDOVANjA PRI KUPOVINI AVIO I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU 
 16.06.2020. – JAVNA NABAVKA MU-03/020 – Nabavka usluge osiguranje studenata za školsku 2020/21. godinu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu18.03.2020. – JAVNA NABAVKA MU-02/020 – Nabavka usluge hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu06.03.2020. – JAVNA NABAVKA MU-01/020 – Uplata dobrovoljnog penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond za zaposlene  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu29.11.2019. – JAVNA NABAVKA MU 07/019 – Nabavka usluge štampanja promotivnog materijala  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu28.11.2019. – JAVNA NABAVKA MU 06/019 – Nabavka usluge štampanja  na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu26.11.2019. – JAVNA NABAVKA MU 05/019 – Nabavka ugostiteljskih usluga  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu29.10.2019. – JAVNA NABAVKA MU 04/019 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu12.06.2019. – JAVNA NABAVKA MU 02/019 – Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu10.06.2019. – JAVNA NABAVKA MU 03/019 – Nabavka usluga servisaranja i održavanja labaratorijskog instrumenta za potrebe Departmana za hemiju  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu07.05.2019. – JAVNA NABAVKA MU 01/019 – Nabavka usluga hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu26.11.2018. – JAVNA NABAVKA MU 04/018 – Nabavka usluga štampanja na osnovu uzorka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu01.11.2018. – JAVNA NABAVKA MU 03/018 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja07.05.2018. – JAVNA NABAVKA MU 02/018 – Nabavka usluga hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu30.04.2018. – JAVNA NABAVKA MU 01/018 – Nabavka usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu13.12.2017. – JAVNA NABAVKA MU 04/017 – Nabavka usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu25.09.2017. – JAVNA NABAVKA MU 03/017 – nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji
hotelskog smeštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu08.05.2017. – JAVNA NABAVKA MU 02/017 – nabavka usluga hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu02.03.2017. – JAVNA NABAVKA MU 01/017 – nabavka usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu27.09.2016. – JAVNA NABAVKA MU 02/016 – nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja
za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu22.04.2016. – JAVNA NABAVKA MU 01/016 – nabavka usluga hotelskog smestaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu03.02.2016. – JAVNA NABAVKA MU 02/015 – nabavka usluga posredovanja turističke agencije pri kupovini avio karata, autobuskih i drugih putnih karata, grupnog prevoza i rezervaciji hotelskog smeštaja van sedišta naručioca15.12.2015. – JAVNA NABAVKA MU 03/015 – usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu11.06.2015. – JAVNA NABAVKA MU 01/015 – usluga štampanja na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu24.09.2014. – JAVNA NABAVKA MU 01/014 – Nabavka štampanog materijala na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu27.12.2013. – JAVNA NABAVKA MU 06/013 – Nabavka hotelskih usluga u Vrnjačkoj Banji za potrebe održavanja međunarodnih naučnih skupova XIII Serbian Mathematical Congress 2014 i XVIII Geometrical Seminar 2014 Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu24.12.2013. – JAVNA NABAVKA MU 05/013 – Nabavka štampanog materijala na osnovu uzoraka

RADOVI
23.05.2023. JAVNA NABAVKA OPR-01/023 – Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji galerijskog prostora – 1. faza

23.05.2023. JAVNA NABAVKA OPR-01/023 – Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji galerijskog prostora – 1. faza
05.11.2021. – JAVNA NABAVKA OPR-01/021 – NABAVKA GRAĐEVINSKO-ZAHANTSKIH RADOVA NA UREĐENJU LABORATORIJE ZA ORGANSKU ANALIZU I SINTEZU ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU  12.12.2019. – JAVNA NABAVKA MR 03/19 – Nabavka radova na adaptaciji labaratorije za organsku hemiju i biohemiju na Prirodno-matematičkom fakulteta u Nišu 06.06.2019. – JAVNA NABAVKA MR 02/19 – Nabavka radova sanaciji krovne terase za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 15.04.2019. – JAVNA NABAVKA MR 01/19 – Nabavka radova za popločavanje dvorišta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

02.10.2018. – JAVNA NABAVKA MR 04/18 – Nabavka radova na sanaciji ravnog krova i postavljanje granitne keramike potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

05.07.2018. – JAVNA NABAVKA MR 03/18 – nabavka radova na sanaciji krova potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


28.05.2018. – JAVNA NABAVKA MR 02/18 – nabavka radova na postavljanju podnih obloga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


22.03.2018. – JAVNA NABAVKA MR 01/18 – nabavka radova na postavljanju podnih obloga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


10.10.2017. – JAVNA NABAVKA MR 02/17 – nabavka stolarskih radova i ugradnja stolarije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


04.05.2017. – JAVNA NABAVKA MR 01/17 – nabavka stolarsko-bravarskih i molersko-farbarskih radova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

08.11.2016. – JAVNA NABAVKA MR 01/16 – radovi na adaptaciji sanitarnih čvorova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


14.07.2014. – JAVNA NABAVKA MR 01/014 – Zamena postojećih podnih obloga sa nabavkom i ugradnjom laminata za potrebe Departmana za fiziku

16.12.2021 – Nabavka usluga štampe za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. 16.12.2021 – Nabavka poklon vaučera za kupovinu novogodišnjih paketića za decu zaposlenih na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu 15.12.2021 – Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 14.12.2021 – Nabavka materijala za uzorkovanje zemljišta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 02.12.2021 – Nabavka frižidera i mikrotalasne pećnice za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 05.11.2021 – Nabavka mikrotalasne pećnice za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 05.11.2021 – Nabavka spektralnih cevi za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 03.11.2021 – Nabavka baterije za dron za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 26.10.2021 – Nabavka frižidera i blendera za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 13.10.2021 – Nabavka laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 20.09.2021 – Nabavka frižidera za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. 14.07.2021 – Nabavka usluga servisiranja i montaže klima uređaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. 14.07.2021 – Sukcesivna nabavka klima uređaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 02.07.2021 – Nabavke metalnih ormana za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. 01.07.2021 – Ponovljeni postupak nabavke usluga na uredjenju zelenih povrsina za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 22.06.2021 – Nabavka usluge angažovanja lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 22.06.2021 – Nabavka usluga na uredjenju zelenih povrsina za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 11.06.2021 – Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 04.06.2021 – Nabavka hotelskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 04.06.2021 – Nabavka usluge servisiranja lifta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 31.05.2021 – Nabavka usluge ispitivanja uslova radne okoline za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 31.05.2021 – Nabavka sredstava za higijenu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 06.05.2021 – Nabavka proizvoda za reprezentaciju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 14.04.2021 – Nabavka boje i lakova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 14.04.2021 – Nabavka vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 30.03.2021 – Nabavka elektromaterijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 30.03.2021 – Nabavka vodovodnog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 26.03.2021 – Sukcesivna nabavka tableta i grafičkih tabli 30/2021 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 26.03.2021 – Nabavka ugostiteljskih usluga 09/2021 za potrebe Prirodno-matematickog fakulteta u Nišu 26.03.2021 – Nabavka usluge periodičnog pregleda uređaja za gašenje pozara, ispitivanje hidranata, merenje gromobranske instalacije, osnovna obuka i kontrola znanja zaposlenih iz oblasiti zop-a za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 18.12.2020. – Nabavka poklon vaučera za kupovinu novogodišnjih paketića za decu zaposlenih na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu 14.12.2020. – PONOVLJEN POSTUPAK NABAVKA BATERIJA ZA DRON “MATRICE 300” ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU 04.12.2020. – Nabavka usluge servisiranja „FTIR mikroskipa – Bruker“ za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 03.12.2020. – Nabavka usluge servisiranja laboratorijskog aparata “HPLC Agilent 1200 series” za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 03.12.2020. – Nabavka baterija za dron “Matrice 300” za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 25.11.2020. – Nabavka usluga servisiranja laboratorijske opreme za potrebe departmana za biologiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 04.09.2020. – Nabavka usluge servisiranja i zamene delova mikroktoma ,,LeiLca RM212RT” za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 04.09.2020. – Nabavka usluge izrade plana zaštite i spasavanja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 12.06.2020. – Nabavka usluge angažovanja lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 01.06.2020. – Nabavka periodičnog pregleda uređaja za gašenje požara za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 19.05.2020. – Nabavka Usluge servisiranje lifta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 08.04.2020. – PONOVLJENI POSTUPAK NabavkE BOJA, LAKOVA I PRIBORA ZA BOJENJE za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 03.04.2020. – Nabavka vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 03.04.2020. – Nabavka boja, lakova i pribora za bojenje za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 20.03.2020. – Nabavka vodovodnog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 16.03.2020. – Nabavka usluge Ponovljeni postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje terenske nastave na osnovnim i master akademskim studijama Departmana za geografiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 09.03.2020. – Nabavka usluge izbora najpovoljnijeg ponudjača za izvođenje terenske nastave na osnovnim i master akademskim studijama Departmana za geografiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 20.02.2020. – Nabavka usluge ispitivanja panik svetiljki za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 06.02.2020. – Nabavka usluge ispitivanja uslova radne okolone za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 06.02.2020. – Nabavka usluge periodičnog pregleda električnih instalacija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu 10.12.2019. – Nabavka POKLON VAUČERA ZA KUPOVINU NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA DECU ZAPOSLENIH za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš 20.09.2019. – Nabavka usluga osiguranja studenata za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš 01.07.2019. – Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
29.05.2019. – Nabavka usluge angažovanja lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

29.05.2019. – Usluge vode i kafe za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš 16.05.2019. – Usluge servisiranja lifta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš 16.04.2019. – Nabavka boje i lakova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš 11.04.2019. – Ponovljeni postupak nabavke vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

03.04.2019. – Nabavka vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš 01.04.2019. – Nabavka usluge obuke zaposlenih iz bezbednosti i zdravlja na radu na Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
27.03.2019. – Nabavka usluge izrade akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš 25.03.2019. –  Nabavka usluge izmene i dopune akta i proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš 18.03.2019. –  Nabavka kontejnera za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš 18.03.2019. –  Nabavka vodovodnog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš 11.02.2019. –  Nabavka radova na zameni spuštenog plafona za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš 07.12.2018. – Nabavku usluga na uređenju zelenih površina za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

16.10.2018. – Nabavka usluga servisiranja „Shimadzu UV-1650PC SPEKTROFOTOMETRA“ za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
14.09.2018. – Nabavka usluga osiguranja studenata za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
04.09.2018. – Ponovljeni postupak za nabavku laminata sa ugradnjom za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
28.08.2018. – Nabavka laminata sa ugradnjom za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
12.07.2018. – Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
14.05.2018. – Nabavka usluge servisiranja liftova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
10.04.2018. – Nabavka boja, lakova i pribora za bojenje za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
27.03.2018. – Nabavka vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
19.03.2018. – Nabavka elektromaterijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
19.03.2018. – Nabavka vodovodnog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
13.09.2017. – Nabavka usluga osiguranja studenata za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
13.09.2017. – Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
11.05.2017. – USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA LIFTA
23.03.2017. – NABAVKA VIJAČNE ROBE I METALNE GALANTERIJE
23.03.2017. – NABAVKA BOJA, LAKOVA I PRIBORA ZA BOJENJE
20.03.2017. – NABAVKA VODOVODNOG MATERJALA
20.03.2017. – NABAVKA ELEKTROMATERJALA

20.12.2016. – NABAVKA TELEFONSKE CENTRALE SA USLUGOM INSTALIRANJA


07.12.2016. – NABAVKA I ZAMENA CENTRIFUGALNOG VENTILATORA ZA ODSIS VAZDUHA IZ LABORATORIJE


15.09.2016. – NABAVKA USLUGA OSIGURANJA STUDENATA


13.09.2016. – NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA


18.05.2016. – JAVNA NABAVKA 114/2016 – NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA LIFTOVA ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU


22.03.2016. – NABAVKA BOJA, LAKOVA I PRIBORA ZA BOJENJE ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 55/2016


21.03.2016. – NABAVKA VIJAČNE ROBE I METALNE GALANTERIJE ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 54/2016


08.03.2016. – NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 46/2016


08.03.2016. – NABAVKA VIJAČNE ROBE I METALNE GALANTERIJE ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 45/2016


08.03.2016. – NABAVKA ELEKTROMATERIJALA ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU BROJ 44/2016


08.03.2016. – NABAVKA RADNE ODEĆE, SPECIJALNE RADNE ODEĆE I PRIBORA ZA POTREBE DEPARTMANA ZA GEOGRAFIJU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA BROJ 43/2016


14.12.2015. – NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME ZA POTREBE VEŽBI I ISTRAŽIVANJA DEPARTMANA ZA HEMIJU