Aktuelni studijski programi akreditovani 2014. godine

Osnovne akademske studije

Geografija

Master akademske studije

Geografija

Turizam