Aktuelni nastavni programi akreditovani 2014. godine

Osnovne akademske studije

Fizika

Master akademske studije

Opšta fizika

Primenjena fizika

Fizika-informatika

Doktorske akademske studije

Fizika  (Lista mentora za Doktorske akademske studije)