Naučni časopisi fakulteta

(suizdavač Univerzitet u Nišu)

(suizdavač Univerzitet u Nišu)

(suizdavač Univerzitet u Nišu)

Naučno popularni časopis Fakulteta

Prirodno-matematički fakultet u Nišu je suizdavač sledećih naučnih časopisa:

(izdavač Antropološko društvo Srbije)