Studentski portal

Počev od januarsko-februarskog ispitnog roka akademske 2017/18. studenti svih nivoa studija ispite prijavljuju elektronskim putem preko studentskog portala “E-Indeks”. Elektronsko plaćanje ispita uvedeno je od septermbarskog ispitnog roka akademske 2017/18.

Adresa studentskog portala je studentportal.pmf.ni.ac.rs

Pristup studentskom portalu

Na početnoj strani potrebno da je student unese korisničko ime i lozinku za prijavljivanje. Ukoliko je student zaboravio svoje korisničko ime ili lozinku, može odabrati ove opcije pri dnu. Tada će korisničko ime ili uputstvo za reset lozinke stići na studentovu pmf.edu.rs mejl adresu.

Za brucoše: Prilikom prvog prijavljivanja na studentsku pmf.edu.rs mejl adresu, studentima će stići mejl sa korisničkim imenom i lozinkom.

Pomoć prilikom logovanja studenti mogu zatražiti na mejl adresu podrska@pmf.ni.ac.rs ili lično u računarskom centru (prostorija 117).

Termini za prijavu ispita

Prijavljivanje ispita elektronskim putem obavlja se u terminima za prijavu u skladu sa akademskim kalendarom za tekuću školsku godinu.

Prijava ispita prva tri puta na OAS i MAS je besplatna. Za četvrtu i svaku narednu prijavu cena prijave je 1000 dinara, u skladu sa Pravilnikom o visini školarine, administrativnih i drugih usluga.

50

Studenti DAS plaćaju naknadu od 3600 dinara po prijavi ispita, u skladu sa Pravilnikom o visini školarine, administrativnih i drugih usluga.
Posle završetka roka za prijavu ispita sve do jednog dana pre održavanja ispita, student može prijaviti ispit uz doplatu od 500 dinara, u skladu sa Pravilnikom o visini školarine, administrativnih i drugih usluga.

Uplata na virtuelni račun

Svaki student u okviru svog naloga ima virtuelni račun preko koga vrši prijavu ispita. Da bi uplatili sredstva na virtuelni račun, studenti u odeljku “Popunjavanje uplatnice” na studentskom portalu mogu naći primer uplatnice jedinstven za svaki nalog. Sistem razlikuje uplate studenata na osnovu poziva na broj, stoga je bitno da student popuni uplatnicu onako kako je navedeno u primeru na nalogu tog studenta.

Uplate obavljene pre 13 sati videće se na virtuelnom računu sledećeg radnog dana. Uplate obavljene posle 13 sati videće se za dva radna dana. Da bi neometano i na vreme prijavili ispite u predviđenom periodu potrebno je da studenti novac uplatite barem dva radna dana pre početka prijave.

Student koji ne izvrši uplatu blagovremeno na virtuelni račun, neophodno je da se u toku termina za prijavu ispita javi Službi za nastavu i studentska pitanja kako bi izbegao plaćanje doplate za prijavu.

Postupak prijavljivanja ispita

Nakon uspešnog pristupa studentskom portalu, student u levom meniju bira opciju “E-prijava”. Zatim je u tabeli ispitnih rokova potrebno izabrati plavo dugme “PRIJAVA” za željeni ispitni rok.

Studentu se prikazuje lista predmeta koje može prijaviti u odabranom ispitnom roku. Predmeti za prijavljivanje se biraju na plavo dugme “IZABERI” pored željenog predmeta. Izabrani predmeti biće prebačeni u tabelu iznad, gde student može još jednom proveriti da li je odabrao željene predmete. Ukoliko jeste, bira opciju “KONAČNA PRIJAVA”, a zatim “POTVRDI PRIJAVU”.

Napomene

  • Studenti koji nemaju pristup studentskom portalu mogu da se obrate na mejl podrska@pmf.ni.ac.rs ili da dođu lično u računarski centar (prostorija 117).
  • Ukoliko student nema računar može se javiti službi za nastavu i studentska pitanja ili računarskom centru koji će mu omogućiti da elektronsku prijavu obavi u nekoj od računarskih učionica.
  • Za uplatu školarine doneti lično uplatnicu i indeks na šalteru službe za nastavu i studentska pitanja.
  • Prijavljivanje studijsko istraživačkog rada (SIR) mora se obaviti lično na šalteru službe za nastavu i studentska pitanja.
  • Prijavljivanje master rada mora se obaviti lično na šalteru službe za nastavu i studentska pitanja.
  • Studenti koji završavaju studije po starom studijskom programu, ispite takođe prijavljuju po dosadašnjim pravilima (za njih e-prijava ne važi).