DRAGE BUDUĆE KOLEGINICE I KOLEGE

DOBRODOŠLI NA PMF U NIŠU

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NIŠU

Pred vama se nalazi stranica koja ima za cilj da vas upozna sa našim Fakultetom i departmanima, studijskim programima i studentskim životom koji vas očekuje ukoliko se odlučite da budete studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Prirodno-matematički fakultet je osnovan 1999. godine izdvajanjem departmana za matematiku, fiziku i hemiju sa Filozofskog fakulteta. Inače, rad na ovim departmanima se odvijao još od samog osnivanja Filozofskog fakulteta 1971. godine. To znači da deo PMF-a postoji preko 45 godina.

Danas je šest departmana u sastavu Prirodno-matematičkog fakulteta:

  • Departman za matematiku
  • Departman za računarske nauke
  • Departman za fiziku
  • Departman za hemiju
  • Departman za geografiju
  • Departman za biologiju i ekologiju
Fakultet školuje nastavni kadar u oblasti matematike, informatike, fizike, hemije, biologije i geografije, za rad u osnovnim i srednjim školama, naučni kadar za rad na fakultetima, naučnim institutima i drugim naučnoistraživačkim institucijama, stručnjake za rad u industriji, državnim organima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima, berzi, bankama i drugim finansijskim institucijama, kompanijama koje se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, turističkim agencijama i organizacijama i na drugim mestima.

Naučnoistraživački rad, pored obrazovnog, predstavlja osnovnu delatnost Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Fakultet poseduje veći broj laboratorija, naučnoistraživačku i računarsku opremu, potrebnu za obavljanje naučnoistraživačkog rada. Istraživanja se odvijaju na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada u 2021. godini koji je Fakultet potpisao sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i kroz aktivnosti u okviru bilateralnih projekata, ERASMUSi HORIZON 2020 programa. Pored nastavnika i saradnika, u radnom odnosu je i veliki broj istraživača. Fakultet ostvaruje saradnju sa univerzitetima, institutima i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Saradnja sa privrednim organizacijama i IT firmama ostvaruje se kroz zajedničke projekte i organizovanje seminara, radionica i kurseva.

Naučni rad nastavnika i saradnika u znatnoj meri prati izdavačka delatnost. Prirodno-matematički fakultet izdaje časopis “Filomat” (IF=0,421), koji objavljuje radove iz oblasti matematike i informatike. Takođe, u ovoj oblasti izlazi i časopis “Functional analysis, approximation and computation” (FAAC), Applied Mathematics and Computer Science kao i časopis ”Matematika i informatika”. Iz oblasti biologije Fakultet izdaje časopis ”Biologica Nyssana”, a iz oblasti geonauka  Serbian Journal of Geosciences. Chemia Naissensis je časopis iz oblasti hemije koji, za sada, postoji samo u online izdanju. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju u izdavanju časopisa “Facta Universitatis”, serije “Physics, Chemistry and Technology” kao i ”Mathematics and Informatics”. U cilju podsticanja efikasnosti nastavnog rada, objavljeno je više udžbenika, zbirki zadataka,praktikuma kao i monografija.

Značajnu bazu naučnog i nastavnog rada predstavlja biblioteka sa bogatim fondom naučne literature iz zemlje i inostranstva. Biblioteka trenutno raspolaže sa 56000 knjiga i časopisa na više jezika.

PRIPREMNA NASТAVA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPIТA ZA UPIS NA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE – FIZIKA

Nastava će se odvijati u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta (Višegradska 33). Održavaće se subotom od 10 do 14 časova zaključno sa 01. junom 2024. u terminima:

30. mart 2024. od 10.00

20. april 2024. od 10.00

11. maj 2024. od 10.00

18. maj 2024. od 10.00

01. jun 2024. od 10.00

Pripremna nastava je besplatna.

Кandidati mogu da se priključe pripremnoj nastavi u bilo kom trenutku. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem, koordinatoru pripremne nastave, na imejl: zeljko.mladenovic@pmf.edu.rs

Prilikom prijave navesti sledeće podatke: Ime i prezime kandidata; Škola; Mail adresa; Кontakt telefon.

PRIPREMNA NASТAVA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPIТA ZA UPIS NA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE – MAТEMAТIКA

Pripremna nastava počinje 23. marta 2024. godine. Nastava će se odvijati u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta (Višegradska 33) svake subote i nedelje od 10 časova, zaključno sa 8. junom 2024.

Pripremna nastave je besplatna i uključuje polaganje probnog prijemnog ispita zakazano za 8. jun 2024.

Prijava zainteresovanih kandidata je na mail: jovana.nikolov@pmf.edu.rs Prilikom prijave navesti sledeće podatke: Ime i prezime kandidata; Škola; Mail adresa; Кontakt telefon.

 

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – GEOGRAFIJA

Pripremna nastava će se odvijati svakog prvog četvrtka u mesecu od 19.30 (sem u maju kada će se zbog praznika pripremna nastava održati drugog četvrtka u mesecu) i to u sledećim terminima:

mart 2024. od 19.30

april 2024. od 19.30

maj 2024. od 19.30

jun 2024. od 19.30

jul 2024. od 19.30

U junu će biti održan probni prijemni ispit iz geografije. Tačan datum biće naknadno utvrđen, a informacije o njemu biće objavljene na vebsajtu fakulteta: www.pmf.ni.ac.rs i Instagram stranici Departmana za geografiju: @pmf.nis.geografija

Kandidati mogu da se priključe pripremnoj nastavi u bilo kom trenutku. Prijavljivanje se vrši elektronski putem linka:

https://forms.office.com/e/bk5aEkh6xq

Za dodatne informacije možete se obratiti Milanu Milovanoviću, koordinatoru pripremne nastave, na imejl: milan.milovanovic@pmf.edu.rs

 

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – HEMIJA

Pripremna nastava počinje 9. marta 2024. godine. Nastava će se odvijati u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta (Višegradska 33) u učionici 015.

Nastavu će izvoditi nastavnici i saradnici Departmana za hemiju.

Ukupan broj časova je 48 (12 termina po 4 časa) i održavaće se svake subote od 10 do 14 časova zaključno sa 1. Junom 2024.

Cena pripremne nastave je 12 000 dinara i uključuje polaganje probnog prijemnog ispita zakazano za 10. jun 2024. Informacije o uplati kandidati će dobiti prilikom prijave, a uplatu je neophodno izvršiti do 31.3.2024.

Prijava zainteresovanih kandidata je do petka, 3.3.2024. na mail jelena.cvetkovic@pmf.edu.rs

Prilikom prijave navesti sledeće podatke: Ime i prezime kandidata; Škola; Mail adresa; Kontakt telefon.

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

U knjižari na PMF-u možete kupiti i “Zbirku zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita” autora Jelene Manojlović, Dejana Ilića, Miroslava Ristića, Marka Miloševića i Dragana Stevanovića. Ovde možete preuzeti predgovor Zbirke:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijska programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru pet studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru šest studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru četiri studijskih programa:

Na Departmanu se ostvaruju studije na tri nivoa u okviru tri studijskih programa:

Akta i uputstva

Dodatne informacije

Dodatne informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja prijemnog ispita i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015, lok. 112, na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs i na sajtu Fakulteta – www.pmf.ni.ac.rs

Uputstva za prijemni