Aktuelni studijski programi akreditovani 2014. godine

Osnovne akademske studije

Računarske nauke

Master akademske studije

Razvoj softvera

Upravljanje informacijama

Doktorske akademske studije

Računarske nauke  (Lista mentora za Doktorske akademske studije)