ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
о б ј а в љ у ј е
 

ПРВИ УПИСНИ РОК

I

II Услови уписа

III Страни држављанин

IV Афирмативне мере

V Подношење пријава

VI Прелиминарно рангирање

 

Листе пријављених кандидата

 

Прелиминарне ранг листе

VII Коначно рангирање

Коначне ранг листе

VIII Упис

 

IX Школарина

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, 125 i 146, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs  и на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs

ДРУГИ УПИСНИ РОК

I

II Услови уписа

III Страни држављани

IV Афирмативне мере

 

V Подношење пријава

Листе пријављених кандидата

 

VI Прелиминарно рангирање

Прелиминарне ранг листе

VII Коначно рангирање

Коначне ранг листе

VIII Упис

 

VIII Школарина

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, 125 i 146, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs  и на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs

 

Акта и упутства