Aktuelni studijski programi akreditovani 2014. godine

Osnovne akademske studije

Biologija

 Master akademske studije

Biologija

Ekologija i zaštita prirode

Doktorske akademske studije

Biologija  (Lista mentora za Doktorske akademske studije)