Matematika

Dobrodošli na departman za matematiku

Matematika je nauka koja se vekovima razvijala, kako sa potrebom da se reše određeni problemi iz realnog sveta, tako i kao teorija koja je često iznenada nalazila neku neočekivanu, ali važnu primenu. Velika snaga i lepota matematike leži u njenoj mogućnosti da procesom apstrakcije složene konkretne probleme svede na matematički model, gde primenom strogog procesa zaključivanja (ponekad i primenom računara za određena složena izračunavanja) dolazi do tačnog ili dovoljno preciznog približnog rešenja. Matematika pruža moćan alat za rešavanje problema u svim prirodnim i tehničkim, ali i u velikom broju društvenih nauka, čineći matematičare nezamenjivim u razjašnjavanju i predviđanju mnogih fenomena spoljnog sveta.

Departman za matematiku PMF-a u Nišu je jedan od najstarijih departmana ovog fakulteta i postoji skoro pola veka. Kroz osnovne, master i doktorske akademske studije na našem departmanu, studentima se pruža mogućnost da izaberu svoju oblast interesovanja i steknu znanja primenljiva u najrazličitijim poslovima. Matematičari danas rade u osnovnim, srednjim i visokim školama, na fakultetima, naučnim institutima, IT kompanijama, bankama, osiguravajućim društvima, berzama, institucijama za procenu i upravljanje rizikom, statističkim zavodima, velikim kompanijama u kojima učestvuju u procesu odlučivanja i kontrole kvaliteta, kao i u razvojnim i istraživačkim centrima, u zemlji i inostranstvu.