„Evropska noć istraživača“ – 2019.

23 – 28.9.2019. godine

U okviru manifestacije „Evropska noć istraživača“, koja je ove godine bila organizovana u periodu 23 – 28.9.2019. godine, pod sloganom „Deseta noć, kroz znanje daje moć“,  Departman za geografiju je učestvovao u dva termina na dve lokacije.

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu,  24.9.2019. godine, Departman se predstavio sa postavkom „Etno kutak“, koju čine već pomalo zaboravlјeni alati, razno pokućstvo, posuđe, igračke, odeća, nošnje, preslice i dr. Ovi predmeti su bili neizostavni deo svakog seoskog domaćinstva u Srbiji s početka dvadesetog veka. Postavka je imala za cilј da posetioce upozna sa kulturom i tradicijom srpskog sela, da osete duh minulih vremena, da zaboravlјene estetske izraze približi mladima i na taj način sačuva kulturnu baštinu.  

U Oficirskom domu, 27.9.2019. godine, Departman za geografiju se predstavio sa tri postavke: „Etno kutak“, „Proces kruženja vode u prirodi“ i „Stene, svedoci prošlosti i vesnici budućnosti“. Ove interaktivne postavke su imale za cilј da naučne sadržaje prilagode deci školskog uzrasta. Na postavci „Stene, svedoci prošlosti i vesnici budućnosti“, posetioci su imali priliku da vide osnovne tipove stena i da ih kroz zanimlјiv zadatak sami prepoznaju. Postavka „Kruženje vode u prirodi“ imala je za cilј da objasni kako se odvija ciklus kruženja vode u prirodi i posetioci su bili u mogućnosti da učestvuju u izradi šeme hidrološkog ciklusa i tako kroz igru shvate ovaj prirodni proces.

AUTORI: dr Ninoslav Golubović, dr Aleksandar Radivojević, dr Mrđan Đokić, dr Nataša Martić  Bursać, dr Ljilјana Stričević, dr Marija Bratić, dr Jelena Živković, Milena Gocić, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za geografiju.

Noć istraživača je podržana od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Kiri akcije, koji predstavlјa program Evropske Unije za jačanje evropske istraživačke karijere.