Praktična nastava – II godina OAS

05.5 – 07.5.2015. godine

Praktična nastava predviđena nastavnim programom za studente druge godine Osnovnih akademskih studija – Geografija realizovana je u Istočnoj Srbiji, u periodu od 05. do 07. maja 2015. godine. Studenti su na terenu upoznati sa abrazionim, kraškim, fluvijalnim i eolskim erozivnim procesima, kao i antropogenim uticajima na prirodu. Posećeno je i nekoliko kulturno-istorijskih lokaliteta. Objašnjen je tektonski razvoj Istočne Srbije od pojave prvog kopna čiji su tragovi otkriveni u dubinama Rtnja, preko izdizanja Karpatsko-balkanskih planina, jezerske faze i vulkanizma, do savremenih geomorfoloških procesa kojima dominira kraška i fluvijalna erozija.