Terenska nastava studenata III godine OAS

7.5 – 9.5.2019. godine

Terenska nastava za studente III godine Osnovnih akademskih studija realizovana je u periodu od 07.05. do 09.05.2019. godine na prostoru jugozapadne Srbije. Pohađajući terensku nastavu studenti su imali priliku da se u prirodi upoznaju sa nekim fizičko-geografskim objektima i pojavama o kojima su prethodno stekli teorijsko znanje. Neki od njih su: uklјešteni meandri Uvca i Zapadne Morave, vrelo Raške, prirodno stanište Pančićeve omorike u nacionalnom parku Tara, stanište Beloglavog supa u kanjonu Uvca i drugi. Studenti su takođe posetili i neke značajne objekte kulturno-istorijskog nasleđa ovih prostora, među kojima se ističu manastir Žiča, Sopoćani, Stari most u Višegradu i ostali. U nacionalnom parku Tara studenti su imali priliku da čuju stručno predavanje u Info centru na Mitrovcu koje je održao Ranko Milanović, nekada student Departmana za geografiju PMF-a u Nišu, a danas rukovodilac službe za turizam i edukaciju nacionalnog parka Tara.