I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Letnji semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

UTORAK

11:00 - 12:45 (BIOI22) Fizika životne sredine, predavanja 1laboratorija 600
13:00 - 13:45 (BIOI22) Fizika životne sredine, vežbe laboratorija 600