I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Zimski semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaIII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 10:00 (BIO102) Fizika, predavanja učionica 24
10:15 - 12:00 (BIO103) Osnovi informatike, predavanja učionica 24
12:30 - 14:00 (BIO102) Fizika, laboratorijske vežbe 1laboratorija 119
14:15 - 15:45 (BIO102) Fizika, laboratorijske vežbe 2laboratorija 119

UTORAK

09:30 - 11:00 (BIO103) Osnovi informatike, vežbe 1računarska učionica 5
11:00 - 12:30 (BIO103) Osnovi informatike, vežbe 2računarska učionica 5
13:00 - 15:30 (BIO104) Morfologija i anatomija biljaka, predavanja 1učionica 24
15:30 - 17:45 (BIO104) Morfologija i anatomija biljaka, vežbe 1sala mikroskopska 17

SREDA

10:00 - 11:30 (BIO101) Opšta i neorganska hemija, laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-6
13:00 - 15:15 (BIO104) Morfologija i anatomija biljaka, vežbe 2sala mikroskopska 17
13:15 - 14:45 (BIO102) Fizika, laboratorijske vežbe 4laboratorija 119
15:00 - 16:30 (BIO102) Fizika, laboratorijske vežbe 3laboratorija 119
15:30 - 17:45 (BIO104) Morfologija i anatomija biljaka, vežbe 3sala mikroskopska 17

ČETVRTAK

11:15 - 13:00 (BIO101) Opšta i neorganska hemija, predavanja učionica 24
13:15 - 15:00 (BIO105) Zoologija beskičmenjaka 1, predavanja učionica 24
15:15 - 16:00 (BIO102) Fizika, vežbe 1učionica 301
16:15 - 17:00 (BIO102) Fizika, vežbe 2učionica 301
17:15 - 18:00 (BIO102) Fizika, vežbe 3učionica 301

PETAK

08:15 - 10:00 (BIO101) Opšta i neorganska hemija, laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-6
09:00 - 10:30 (BIO105) Zoologija beskičmenjaka 1, vežbe 1sala mikroskopska 17
10:15 - 12:00 (BIO101) Opšta i neorganska hemija, laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-6
10:45 - 12:15 (BIO105) Zoologija beskičmenjaka 1, vežbe 2sala mikroskopska 17
12:45 - 14:15 (BIO105) Zoologija beskičmenjaka 1, vežbe 3sala mikroskopska 17