I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Letnji semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:00 - 09:30 (BIODI28) Fitogeografija, vežbe 1učionica 401
09:30 - 11:00 (BIODI26) Кultura životinjskih ćelija, laboratorijske vežbe 1laboratorija 113
11:30 - 13:00 (BEZ402) Ekologija životinja, vežbe 1sala mikroskopska 17
13:30 - 15:00 (BIODI27) Botanički praktikum, predavanja 1učionica 401
15:00 - 16:30 (BIO403) Тeorija evolucije, predavanja 1učionica 401
16:30 - 18:00 (BIODI22) Humana genetika, vežbe 1učionica 401

UTORAK

08:00 - 09:30 (BIODI26) Кultura životinjskih ćelija, predavanja 1učionica 401
09:30 - 11:00 (BEZ402) Ekologija životinja, predavanja 1učionica 120
11:45 - 13:15 (BIODI24) Metodika praktične nastave biologije u školama, vežbe 1sala mikroskopska 17
14:45 - 16:15 (BIODI291) Zoogeografija, predavanja 1učionica PZ-207
15:00 - 16:30 (BIODI292 ) Osnovi genetskog inženjerstva, laboratorijske vežbe 1laboratorija 115
16:30 - 18:00 (BIODI21) Fiziologija stresa kod biljaka, predavanja 1kabinet 403

SREDA

09:00 - 10:30 (BIODI24) Metodika praktične nastave biologije u školama, predavanja 1sala mikroskopska 17
10:30 - 12:00 (BIODI28) Fitogeografija, predavanja 1učionica 401
12:00 - 13:30 (BIODI27) Botanički praktikum, laboratorijske vežbe 1laboratorija 113
14:00 - 15:30 (BIODI21) Fiziologija stresa kod biljaka, vežbe 1učionica 401
15:30 - 17:00 (BIODI25) Кultura biljnih ćelija, predavanja 1učionica 401

ČETVRTAK

08:00 - 09:30 (BIODI293) Eksperimentalna hematologija, predavanja 1učionica 201
10:00 - 11:30 (BIODI292 ) Osnovi genetskog inženjerstva, predavanja sala 100
11:00 - 12:30 (BIODI291) Zoogeografija, vežbe 1učionica 401
12:30 - 15:30 (BIODI293) Eksperimentalna hematologija, vežbe 1laboratorija 113
13:00 - 14:30 (BIODI29) Entomologija, vežbe 1sala mikroskopska 17

PETAK

08:15 - 10:00 (BIODI22) Humana genetika, predavanja 1sala 100
10:30 - 12:00 (BIO403) Тeorija evolucije, vežbe 1sala mikroskopska 17
12:00 - 13:30 (BIODI23) Forenzička biologija, predavanja 1učionica 401
13:30 - 15:00 (BIODI23) Forenzička biologija, vežbe 1učionica 401
15:00 - 16:30 (BIODI29) Entomologija, predavanja 1kabinet 403

SUBOTA

09:00 - 13:00 (BIODI25) Кultura biljnih ćelija, vežbe 1laboratorija 113