I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Letnji semestar, školska 2022/2023 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

09:30 - 11:00 (OB.OB242) Matematika u biologiji, predavanja učionica 401
13:00 - 13:45 (OB.OB21O) Biologija ćelije, vežbe 2sala mikroskopska 17
13:45 - 15:15 (OB.OB21O) Biologija ćelije, laboratorijske vežbe 2sala mikroskopska 17
15:30 - 16:15 (OB.OB21O) Biologija ćelije, vežbe 3sala mikroskopska 17
16:15 - 17:45 (OB.OB21O) Biologija ćelije, laboratorijske vežbe 3sala mikroskopska 17
18:00 - 18:45 (OB.OB21O) Biologija ćelije, vežbe 1sala mikroskopska 17
18:45 - 20:15 (OB.OB21O) Biologija ćelije, laboratorijske vežbe 1sala mikroskopska 17

UTORAK

08:00 - 09:30 (OB.OB21O) Biologija ćelije, predavanja učionica 24
12:30 - 14:45 (OB.OB22O) Zoologija beskičmenjaka 2, predavanja učionica 24
15:00 - 15:45 (OB.OB241) Biološka raznovrsnost, vežbe učionica 24
16:00 - 17:45 (OB.OB243) Osnovi astrobiologije, predavanja učionica 24
18:00 - 18:45 (OB.OB243) Osnovi astrobiologije, vežbe učionica 24

SREDA

13:15 - 14:00 (OB.OB242) Matematika u biologiji, vežbe učionica 210
15:30 - 17:00 (OB.OB22O) Zoologija beskičmenjaka 2, vežbe 1sala mikroskopska 17
17:00 - 18:30 (OB.OB22O) Zoologija beskičmenjaka 2, vežbe 2sala mikroskopska 17
18:30 - 20:00 (OB.OB22O) Zoologija beskičmenjaka 2, vežbe 3sala mikroskopska 17

ČETVRTAK

08:00 - 09:30 (00.ENGB1) Engleski jezik B1, predavanja učionica 24
09:45 - 10:30 (00.ENGB1) Engleski jezik B1, vežbe učionica 24
11:00 - 13:30 (OB.OB23O) Algologija i mikologija, predavanja učionica 24
15:00 - 16:45 (OB.OB241) Biološka raznovrsnost, predavanja 1učionica 401

PETAK

08:00 - 09:30 (OB.OB23O) Algologija i mikologija, vežbe 1učionica 121
09:30 - 10:15 (OB.OB23O) Algologija i mikologija, laboratorijske vežbe 1učionica 121
10:30 - 12:00 (OB.OB23O) Algologija i mikologija, vežbe 2učionica 121
12:00 - 12:45 (OB.OB23O) Algologija i mikologija, laboratorijske vežbe 2učionica 121
13:00 - 14:30 (OB.OB23O) Algologija i mikologija, vežbe 3učionica 121
14:30 - 15:15 (OB.OB23O) Algologija i mikologija, laboratorijske vežbe 3učionica 121