I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Zimski semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 10:00 (OB.OB12O) Fizika za biologe, predavanja učionica 24
11:45 - 13:15 (OB.OB151) Istorija i filozofija biologije, predavanja računarska učionica 5
13:15 - 14:00 (OB.OB151) Istorija i filozofija biologije, vežbe računarska učionica 5
14:15 - 17:00 (OB.OB11O) Hemija, predavanja učionica 24
17:15 - 18:00 (OB.OB12O) Fizika za biologe, vežbe 1učionica 508
18:15 - 19:00 (OB.OB12O) Fizika za biologe, vežbe 2učionica 508

UTORAK

10:00 - 12:30 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, predavanja učionica 24
12:30 - 14:00 (OB.OB14O) Zoologija beskičmenjaka 1, vežbe 1učionica 120
14:15 - 15:45 (OB.OB14O) Zoologija beskičmenjaka 1, vežbe 2učionica 120

SREDA

13:30 - 15:00 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, vežbe 2učionica 120
15:00 - 15:45 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, laboratorijske vežbe 2učionica 120
16:00 - 17:30 (OB.OB14O) Zoologija beskičmenjaka 1, predavanja sala 100

ČETVRTAK

08:00 - 10:30 (OB.OB11O) Hemija, laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-107
08:15 - 09:45 (OB.OB12O) Fizika za biologe, laboratorijske vežbe 2laboratorija 119
09:45 - 11:15 (OB.OB12O) Fizika za biologe, laboratorijske vežbe 3laboratorija 119
10:45 - 13:15 (OB.OB11O) Hemija, laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-107
11:15 - 12:45 (OB.OB12O) Fizika za biologe, laboratorijske vežbe 1laboratorija 119
14:30 - 16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja amfiteatar 10
16:15 - 17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe amfiteatar 10

PETAK

08:00 - 10:30 (OB.OB11O) Hemija, laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-107
11:15 - 12:45 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, vežbe 1učionica 120
12:45 - 13:30 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, laboratorijske vežbe 1učionica 120