NOVEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani biolog-ekolog

Novembarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
4016 Morfologija i sistematika kičmenjaka

20.11.2023.

u 09:00h

Vladimir Žikić
1