JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani biolog-ekolog

Novembarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
4003 Anatomija i morfologija biljaka

13.06.2023.

u 10:00h

14.06.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
4009 Morfologija i sistematika beskičmenjaka

20.06.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
1
4037 Metodika nastave biologije (izborni)

13.06.2023.

u 10:00h

Perica Vasiljević
0