MARTOVSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani biolog

Martovski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
4003 Anatomija i morfologija biljaka

17.03.2020.

u 09:00h

18.03.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
0
4012 Biohemija

24.03.2020.

u 11:00h

Dragana Stojičić
0
4024 Fiziologija biljaka

18.03.2020.

u 10:00h

25.03.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
4037 Metodika nastave biologije (izborni)

17.03.2020.

u 09:00h

18.03.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0