APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani biolog

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
4026 Genetika

12.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 10:00h

0
4027 Molekularna biologija

12.04.2024.

u 10:00h

0
4038 Eksperimentalna biohemija (izborni)

11.04.2024.

u 10:00h

0
4039 Humana genetika (izborni)

11.04.2024.

u 10:00h

0
4043 Genotoksikologija (izborni)

11.04.2024.

u 10:00h

0