JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani biolog

Januarski 2019/2020Martovski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
4003 Anatomija i morfologija biljaka

06.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
0
4009 Morfologija i sistematika beskičmenjaka

05.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
4012 Biohemija

11.02.2020.

u 11:00h

Dragana Stojičić
0
4016 Morfologija i sistematika kičmenjaka

11.02.2020.

u 09:00h

12.02.2020.

u 10:00h

Vladimir Žikić
0
4032 Organska evolucija

05.02.2020.

u 13:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
4037 Metodika nastave biologije (izborni)

06.02.2020.

u 09:00h

07.02.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0