JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani biolog

Junski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
4003 Anatomija i morfologija biljaka

13.06.2023.

u 10:00h

14.06.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
4037 Metodika nastave biologije (izborni)

13.06.2023.

u 10:00h

Perica Vasiljević
0