JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

23.06.2020.

u 10:00h

26.06.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
0
BEZ402 Ekologija životinja

18.06.2020.

u 12:00h

22.06.2020.

u 10:00h

Ana Savić
0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

17.06.2020.

u 10:00h

Zorica Stojanović-Radić
0
BEZ502 Fitogeografija

29.06.2020.

u 10:00h

30.06.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
0
BEZ503 Zoogeografija

23.06.2020.

u 12:00h

24.06.2020.

u 12:00h

Saša Stanković
0
BEZI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

18.06.2020.

u 11:00h

19.06.2020.

u 11:00h

Zorica Mitić
0
Bioi11 Biološke simbioze

22.06.2020.

u 16:00h

23.06.2020.

u 16:00h

Predrag Jakšić
0
BIOI12 Entomologija

26.06.2020.

u 14:00h

29.06.2020.

u 11:00h

Vladimir Žikić
0
BIOI12 Entomologija

26.06.2020.

u 14:00h

29.06.2020.

u 11:00h

Vladimir Žikić
0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

22.06.2020.

u 14:00h

23.06.2020.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIOI32 Кultura biljnih tkiva

17.06.2020.

u 10:00h

24.06.2020.

u 14:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI42 Biološka antropologija

24.06.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0
EКO401 Кonzervaciona biologija

23.06.2020.

u 12:00h

24.06.2020.

u 17:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
EКO402 Ekotoksikologija

24.06.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
EКO403 Hidrobiologija

19.06.2020.

u 11:00h

25.06.2020.

u 10:00h

Ana Savić
0
EКO404 Zaštita biološke raznovrsnosti

17.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Milica Stojković-Piperac
0
EКO405 Ekologija mikroorganizama

17.06.2020.

u 16:00h

18.06.2020.

u 16:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
EКO501 Urbana ekologija

15.06.2020.

u 12:00h

16.06.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0
EКO502 Bioindikacije i biomonitoring

17.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Đurađ Milošević
0
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije

18.06.2020.

u 11:00h

19.06.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI31 Vegetacija sveta

18.06.2020.

u 12:00h

19.06.2020.

u 13:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI32 Globalna ekologija

25.06.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0
EКOI41 Limnologija

19.06.2020.

u 13:00h

25.06.2020.

u 12:00h

Ana Savić
0
EКOI42 Genotoksikologija

23.06.2020.

u 11:30h

Vladimir Cvetković
0