JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode

Januarski 2022/2023Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

09.02.2023.

u 10:00h

10.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
0
BEZ402 Ekologija životinja

06.02.2023.

u 11:00h

07.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
BEZ502 Fitogeografija

23.02.2023.

u 10:00h

24.02.2023.

u 10:00h

Vladimir Ranđelović
0
BEZI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

23.02.2023.

u 12:00h

24.02.2023.

u 12:00h

Zorica Mitić
0
BIOI12 Entomologija

08.02.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
BIOI12 Entomologija

08.02.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

23.02.2023.

u 10:00h

24.02.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
EКO403 Hidrobiologija

08.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
EКO404 Zaštita biološke raznovrsnosti

06.02.2023.

u 11:00h

0
EКO501 Urbana ekologija

30.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
0
EКOI41 Limnologija

09.02.2023.

u 14:00h

Ana Savić
0
EКOI42 Genotoksikologija

06.02.2023.

u 10:00h

06.02.2023.

u 10:00h

Vladimir Cvetković
0