JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

13.06.2022.

u 10:00h

14.06.2022.

u 12:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

13.06.2022.

u 13:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

21.06.2022.

u 10:00h

22.06.2022.

u 12:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

21.06.2022.

u 12:00h

22.06.2022.

u 12:00h

0
Bioi11 Biološke simbioze

15.06.2022.

u 12:00h

21.06.2022.

u 10:00h

Predrag Jakšić
0
BIOI12 Entomologija

16.06.2022.

u 12:00h

17.06.2022.

u 12:00h

0
BIOI12 Entomologija

16.06.2022.

u 12:00h

17.06.2022.

u 12:00h

0
BIOI42 Biološka antropologija

20.06.2022.

u 09:00h

0
EКO401 Кonzervaciona biologija

23.06.2022.

u 14:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
EКO404 Zaštita biološke raznovrsnosti

13.06.2022.

u 10:00h

14.06.2022.

u 10:00h

0
EКO405 Ekologija mikroorganizama

15.06.2022.

u 12:00h

21.06.2022.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
EКO501 Urbana ekologija

13.06.2022.

u 10:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

10.06.2022.

u 10:00h

16.06.2022.

u 11:00h

0
EКOI42 Genotoksikologija

16.06.2022.

u 10:00h

0