OKTOBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

23.09.2024.

u 10:00h

24.09.2024.

u 10:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

16.09.2024.

u 10:00h

17.09.2024.

u 10:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

23.09.2024.

u 12:00h

24.09.2024.

u 12:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

26.09.2024.

u 12:00h

27.09.2024.

u 14:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

25.09.2024.

u 12:00h

26.09.2024.

u 10:00h

0
Bioi11 Biološke simbioze

23.09.2024.

u 10:00h

25.09.2024.

u 10:00h

0
BIOI12 Entomologija

30.09.2024.

u 12:00h

01.10.2024.

u 12:00h

0
BIOI12 Entomologija

30.09.2024.

u 12:00h

01.10.2024.

u 12:00h

0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

18.09.2024.

u 10:00h

0
BIOI42 Biološka antropologija

17.09.2024.

u 10:00h

23.09.2024.

u 09:00h

0
EКO401 Кonzervaciona biologija

01.10.2024.

u 14:00h

0
EКO403 Hidrobiologija

18.09.2024.

u 11:00h

0
EКO404 Zaštita biološke raznovrsnosti

24.09.2024.

u 10:00h

25.09.2024.

u 10:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

25.09.2024.

u 10:00h

27.09.2024.

u 12:00h

0
EКOI41 Limnologija

18.09.2024.

u 10:00h

0
EКOI42 Genotoksikologija

19.09.2024.

u 09:00h

0