JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

18.02.2020.

u 10:00h

21.02.2020.

u 12:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

18.02.2020.

u 10:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Ana Savić
0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

12.02.2020.

u 10:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

17.02.2020.

u 10:00h

20.02.2020.

u 12:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

18.02.2020.

u 15:00h

12.02.2020.

u 15:00h

Saša Stanković
0
BEZI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

18.02.2020.

u 11:00h

19.02.2020.

u 14:00h

0
Bioi11 Biološke simbioze

17.02.2020.

u 12:00h

18.02.2020.

u 12:00h

0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

18.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

0
BIOI42 Biološka antropologija

03.02.2020.

u 09:00h

0
EКO401 Кonzervaciona biologija

13.02.2020.

u 12:00h

14.02.2020.

u 14:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
EКO402 Ekotoksikologija

20.02.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
EКO403 Hidrobiologija

20.02.2020.

u 10:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Ana Savić
0
EКO404 Zaštita biološke raznovrsnosti

10.02.2020.

u 12:00h

11.02.2020.

u 10:00h

Milica Stojković-Piperac
0
EКO405 Ekologija mikroorganizama

03.02.2020.

u 10:00h

10.02.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
EКO501 Urbana ekologija

06.02.2020.

u 12:00h

13.02.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0
EКO502 Bioindikacije i biomonitoring

17.02.2020.

u 12:00h

18.02.2020.

u 12:00h

Đurađ Milošević
0
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije

18.02.2020.

u 12:00h

19.02.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI31 Vegetacija sveta

05.02.2020.

u 12:00h

07.02.2020.

u 12:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI32 Globalna ekologija

13.02.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0
EКOI42 Genotoksikologija

20.02.2020.

u 10:00h

Vladimir Cvetković
0