JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

06.06.2024.

u 10:00h

07.06.2024.

u 12:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

03.06.2024.

u 10:00h

04.06.2024.

u 10:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

10.06.2024.

u 12:00h

11.06.2024.

u 12:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

20.06.2024.

u 12:00h

21.06.2024.

u 12:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

19.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

0
Bioi11 Biološke simbioze

04.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 13:00h

0
BIOI12 Entomologija

17.06.2024.

u 13:00h

19.06.2024.

u 12:00h

0
BIOI12 Entomologija

17.06.2024.

u 13:00h

19.06.2024.

u 12:00h

0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

05.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI42 Biološka antropologija

04.06.2024.

u 09:00h

10.06.2024.

u 14:00h

0
EКO401 Кonzervaciona biologija

11.06.2024.

u 16:00h

0
EКO403 Hidrobiologija

05.06.2024.

u 11:00h

0
EКO404 Zaštita biološke raznovrsnosti

11.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 10:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

10.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 12:00h

0
EКOI41 Limnologija

05.06.2024.

u 10:00h

0
EКOI42 Genotoksikologija

06.06.2024.

u 09:00h

0