SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

26.08.2024.

u 10:00h

27.08.2024.

u 12:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

26.08.2024.

u 10:00h

27.08.2024.

u 10:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

09.09.2024.

u 12:00h

10.09.2024.

u 12:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

09.09.2024.

u 12:00h

10.09.2024.

u 14:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

09.09.2024.

u 12:00h

10.09.2024.

u 10:00h

0
Bioi11 Biološke simbioze

26.08.2024.

u 10:00h

03.09.2024.

u 10:00h

0
BIOI12 Entomologija

06.09.2024.

u 13:00h

09.09.2024.

u 12:00h

0
BIOI12 Entomologija

06.09.2024.

u 13:00h

09.09.2024.

u 12:00h

0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

28.08.2024.

u 10:00h

0
BIOI42 Biološka antropologija

02.09.2024.

u 10:00h

10.09.2024.

u 11:00h

0
EКO401 Кonzervaciona biologija

30.08.2024.

u 16:00h

0
EКO403 Hidrobiologija

28.08.2024.

u 11:00h

0
EКO404 Zaštita biološke raznovrsnosti

27.08.2024.

u 12:00h

28.08.2024.

u 12:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

28.08.2024.

u 10:00h

29.08.2024.

u 12:00h

0
EКOI41 Limnologija

28.08.2024.

u 10:00h

0
EКOI42 Genotoksikologija

29.08.2024.

u 09:00h

0