DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Decembarski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ402 Ekologija životinja

25.12.2023.

u 10:00h

26.12.2023.

u 10:00h

0
BIO403 Osnovi genetskog inžinjerstva

26.12.2023.

u 10:00h

0
BIO404 Humana genetika

26.12.2024.

u 10:00h

0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

27.12.2023.

u 09:00h

0
EКO403 Hidrobiologija

27.12.2023.

u 11:00h

0