DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ402 Ekologija životinja

23.12.2019.

u 10:00h

24.12.2019.

u 09:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

27.12.2019.

u 15:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

24.12.2019.

u 10:00h

27.12.2019.

u 12:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

23.12.2019.

u 15:00h

24.12.2019.

u 15:00h

0
BEZI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

25.12.2019.

u 12:00h

26.12.2019.

u 14:00h

0
BIO401 Zaštita životne sredine

26.12.2019.

u 12:00h

27.12.2019.

u 09:30h

0
BIO403 Osnovi genetskog inžinjerstva

24.12.2019.

u 10:00h

0
BIO404 Humana genetika

23.12.2019.

u 10:00h

26.12.2019.

u 10:00h

0
BIO501 Eksperimentalna biohemija

26.12.2019.

u 10:00h

0
BIO502 Тeorija evolucije

24.12.2019.

u 13:00h

0
BIOI11 Biološke simbioze

24.12.2019.

u 12:00h

26.12.2019.

u 12:00h

0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

24.12.2019.

u 09:00h

0
BIOI41 Eksperimentalna hematologija

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

0
EКO403 Hidrobiologija

24.12.2019.

u 12:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Ana Savić
0
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije

25.12.2019.

u 11:00h

26.12.2019.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0