SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

09.09.2019.

u 10:00h

10.09.2019.

u 10:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

04.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 12:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

09.09.2019.

u 12:00h

10.09.2019.

u 12:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

05.09.2019.

u 12:00h

06.09.2019.

u 12:00h

0
BEZI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

06.09.2019.

u 10:00h

09.09.2019.

u 12:00h

0
BIO401 Zaštita životne sredine

04.09.2019.

u 12:00h

05.09.2019.

u 09:00h

0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

27.08.2019.

u 11:00h

28.08.2019.

u 10:00h

0
BIO404 Humana genetika

26.08.2019.

u 10:00h

29.08.2019.

u 10:00h

0
BIO405 Osnovi biotehnologije

10.09.2019.

u 11:00h

0
BIO501 Eksperimentalna biohemija

29.08.2019.

u 10:00h

0
BIO502 Тeorija evolucije

02.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 11:00h

0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

03.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

0
BIOI41 Eksperimentalna hematologija

03.09.2019.

u 09:00h

0
BIOI42 Biološka antropologija

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
EКO403 Hidrobiologija

10.09.2019.

u 10:00h

0