JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Januarski 2022/2023Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

09.02.2023.

u 10:00h

10.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
0
BEZ402 Ekologija životinja

06.02.2023.

u 11:00h

07.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
BEZ502 Fitogeografija

23.02.2023.

u 10:00h

24.02.2023.

u 10:00h

Vladimir Ranđelović
0
BEZI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

23.02.2023.

u 12:00h

24.02.2023.

u 12:00h

Zorica Mitić
0
BIO401 Zaštita životne sredine

06.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

07.02.2023.

u 10:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO403 Osnovi genetskog inžinjerstva

09.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO405 Osnovi biotehnologije

09.02.2023.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIO501 Eksperimentalna biohemija

09.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO502 Тeorija evolucije

06.02.2023.

u 10:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI12 Entomologija

08.02.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

23.02.2023.

u 10:00h

24.02.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIOI31 Кultura animalnih ćelija

06.02.2023.

u 14:00h

07.02.2023.

u 13:00h

Perica Vasiljević
0
BIOI41 Eksperimentalna hematologija

06.02.2023.

u 13:00h

07.02.2023.

u 11:00h

Perica Vasiljević
0
EКO403 Hidrobiologija

08.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0