OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

03.10.2022.

u 10:00h

04.10.2022.

u 12:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

28.09.2022.

u 10:00h

30.09.2022.

u 11:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

29.09.2022.

u 14:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

05.10.2022.

u 10:00h

06.10.2022.

u 12:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

04.10.2022.

u 12:00h

05.10.2022.

u 12:00h

0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

23.09.2022.

u 13:00h

28.09.2022.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO403 Osnovi genetskog inžinjerstva

23.09.2022.

u 09:00h

0
BIO501 Eksperimentalna biohemija

23.09.2022.

u 09:00h

0
BIO502 Тeorija evolucije

05.10.2022.

u 15:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI11 Biološke simbioze

28.09.2022.

u 12:00h

06.10.2022.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIOI12 Entomologija

27.09.2022.

u 12:00h

28.09.2022.

u 12:00h

0
BIOI31 Кultura animalnih ćelija

03.10.2022.

u 12:00h

05.10.2022.

u 11:00h

0
BIOI42 Biološka antropologija

26.09.2022.

u 09:00h

0