JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

13.06.2022.

u 10:00h

14.06.2022.

u 12:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

14.06.2022.

u 12:00h

15.06.2022.

u 11:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

13.06.2022.

u 13:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

21.06.2022.

u 10:00h

22.06.2022.

u 12:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

21.06.2022.

u 12:00h

22.06.2022.

u 12:00h

0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

13.06.2022.

u 11:00h

15.06.2022.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO501 Eksperimentalna biohemija

16.06.2022.

u 10:00h

0
BIO502 Тeorija evolucije

22.06.2022.

u 15:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI11 Biološke simbioze

15.06.2022.

u 12:00h

21.06.2022.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIOI12 Entomologija

16.06.2022.

u 12:00h

17.06.2022.

u 12:00h

0
BIOI31 Кultura animalnih ćelija

13.06.2022.

u 13:00h

17.06.2022.

u 12:00h

0
BIOI41 Eksperimentalna hematologija

10.06.2022.

u 10:00h

13.06.2022.

u 13:00h

0
BIOI42 Biološka antropologija

20.06.2022.

u 09:00h

0