JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

06.07.2022.

u 10:00h

08.07.2022.

u 12:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

29.06.2022.

u 12:00h

30.06.2022.

u 10:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

28.06.2022.

u 10:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

04.07.2022.

u 10:00h

05.07.2022.

u 10:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

06.07.2022.

u 12:00h

07.07.2022.

u 12:00h

0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

29.06.2022.

u 11:00h

01.07.2022.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO501 Eksperimentalna biohemija

07.07.2022.

u 10:00h

0
BIO502 Тeorija evolucije

04.07.2022.

u 15:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI11 Biološke simbioze

29.06.2022.

u 12:00h

04.07.2022.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIOI12 Entomologija

28.06.2022.

u 12:00h

29.06.2022.

u 12:00h

0
BIOI31 Кultura animalnih ćelija

04.07.2022.

u 12:00h

07.07.2022.

u 12:00h

0
BIOI42 Biološka antropologija

01.07.2022.

u 09:00h

0