APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO101 Opšta i neorganska hemija

09.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
BIO102 Fizika

07.04.2020.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
BIO103 Osnovi informatike

06.04.2020.

u 14:00h

08.04.2020.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
0
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

08.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
1
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

06.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
0
BIO201 Mikrobiologija

06.04.2020.

u 12:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
10
BIO202 Zoologija kičmenjaka

09.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 10:00h

Saša Stanković
8
BIO203 Biohemija

08.04.2020.

u 10:30h

10.04.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
4
BIO204 Algologija i mikologija

07.04.2020.

u 12:00h

09.04.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
12
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

06.04.2020.

u 14:00h

10.04.2020.

u 12:00h

Bojan Zlatković
0
BIO207 Opšta ekologija

08.04.2020.

u 12:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Slaviša Stamenković
0
BIO301 Genetika

06.04.2020.

u 10:00h

10.04.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
1
BIO302 Fiziologija biljaka

06.04.2020.

u 10:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
1
BIO303 Fiziologija životinja

07.04.2020.

u 11:00h

10.04.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
3
BIO306 Molekularna biologija

07.04.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

07.04.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
0
BIOI21 Primena računara u biologiji

09.04.2020.

u 14:00h

11.04.2020.

u 14:00h

Milan Bašić
0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

06.04.2020.

u 10:00h

08.04.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
2
BIOI32 Pedagogija

07.04.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
4
BIOI42 Psihologija

08.04.2020.

u 14:00h

10.04.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
BIOI51 Biogeografija

06.04.2020.

u 12:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

07.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 12:00h

Vladimir Cvetković
0
BIOI53 Biologija čoveka

09.04.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI54 Imunobiologija

07.04.2020.

u 12:30h

Jelena Vitorović
0
BIOI61 Metodika nastave biologije

07.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
0