JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

09.06.2022.

u 10:00h

10.06.2022.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO101 Opšta i neorganska hemija

20.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
BIO103 Osnovi informatike

10.06.2022.

u 09:00h

0
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

14.06.2022.

u 10:00h

15.06.2022.

u 09:00h

0
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

16.06.2022.

u 10:00h

20.06.2022.

u 12:00h

0
BIO106 Organska hemija

20.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Snežana Jovanović
0
BIO107 Biologija ćelije

14.06.2022.

u 10:00h

16.06.2022.

u 12:00h

0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

15.06.2022.

u 09:00h

0
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

21.06.2022.

u 12:00h

22.06.2022.

u 12:00h

0
BIO201 Mikrobiologija

15.06.2022.

u 12:00h

21.06.2022.

u 10:00h

0
BIO202 Zoologija kičmenjaka

16.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 10:00h

0
BIO203 Biohemija

13.06.2022.

u 12:00h

16.06.2022.

u 11:00h

0
BIO204 Algologija i mikologija

13.06.2022.

u 12:00h

17.06.2022.

u 10:00h

0
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

17.06.2022.

u 10:00h

20.06.2022.

u 10:00h

0
BIO207 Opšta ekologija

13.06.2022.

u 10:00h

14.06.2022.

u 10:00h

0
BIO301 Genetika

17.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 10:00h

0
BIO302 Fiziologija biljaka

15.06.2022.

u 10:00h

22.06.2022.

u 12:00h

0
BIO303 Fiziologija životinja

13.06.2022.

u 10:00h

14.06.2022.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

16.06.2022.

u 10:00h

17.06.2022.

u 12:00h

0
BIO306 Molekularna biologija

14.06.2022.

u 10:00h

0
BIO307 Organska evolucija

21.06.2022.

u 10:00h

22.06.2022.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI11 Engleski jezik 1

10.06.2022.

u 10:00h

10.06.2022.

u 14:00h

0
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

15.06.2022.

u 11:00h

0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

15.06.2022.

u 10:00h

22.06.2022.

u 10:00h

0
BIOI32 Pedagogija

14.06.2022.

u 09:00h

0
BIOI41 Istorijska geologija

20.06.2022.

u 12:00h

0
BIOI42 Psihologija

13.06.2022.

u 10:00h

0
BIOI51 Biogeografija

20.06.2022.

u 11:00h

21.06.2022.

u 11:00h

0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

14.06.2022.

u 10:00h

14.06.2022.

u 11:00h

0
BIOI53 Biologija čoveka

13.06.2022.

u 14:00h

13.06.2022.

u 14:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

20.06.2022.

u 13:00h

20.06.2022.

u 13:00h

0
BIOI61 Metodika nastave biologije

13.06.2022.

u 10:00h

0
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

23.06.2022.

u 11:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

23.06.2022.

u 13:00h

0
BIOI64 Matematika u biologiji

15.06.2022.

u 09:00h

0