DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

25.12.2023.

u 10:00h

25.12.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
4
BIO106 Organska hemija

26.12.2023.

u 11:00h

27.12.2023.

u 11:00h

Snežana Jevtović
2
BIO107 Biologija ćelije

25.12.2023.

u 10:00h

25.12.2023.

u 11:00h

Perica Vasiljević
1
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

29.12.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
2
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

28.12.2023.

u 12:00h

29.12.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
4
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

27.12.2023.

u 11:00h

Bojan Zlatković
1
BIO207 Opšta ekologija

25.12.2023.

u 12:00h

26.12.2023.

u 10:30h

Slaviša Stamenković
5
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

27.12.2023.

u 10:00h

28.12.2023.

u 12:00h

0
BIO305 Osnovi ekologije životinja

27.12.2023.

u 10:00h

Ana Savić
4
BIO306 Molekularna biologija

26.12.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
6
BIO307 Organska evolucija

26.12.2023.

u 13:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
4
BIOI11 Engleski jezik 1

26.12.2023.

u 10:00h

26.12.2023.

u 10:00h

0
BIOI21 Primena računara u biologiji

26.12.2023.

u 14:00h

28.12.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
1
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

27.12.2023.

u 10:00h

27.12.2024.

u 11:00h

0
BIOI41 Istorijska geologija

29.12.2023.

u 12:00h

0
BIOI42 Psihologija

25.12.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
BIOI61 Metodika nastave biologije

27.12.2023.

u 09:00h

Marina Jušković
1
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

27.12.2023.

u 10:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
3
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

29.12.2023.

u 12:00h

Milan Milošević
2
BIOI64 Matematika u biologiji

29.12.2023.

u 09:00h

0