JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO101 Opšta i neorganska hemija

29.01.2020.

u 09:00h

31.01.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0