SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

04.09.2019.

u 13:00h

10.09.2019.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
23
BIO101 Opšta i neorganska hemija

26.08.2019.

u 10:00h

27.08.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
4
BIO102 Fizika

09.09.2019.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
4
BIO103 Osnovi informatike

26.08.2019.

u 09:00h

31.08.2019.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
8
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

04.09.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Marina Jušković
19
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

02.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
15
BIO106 Organska hemija

30.08.2019.

u 10:00h

03.09.2019.

u 10:00h

Olga Jovanović
24
BIO107 Biologija ćelije

29.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Perica Vasiljević
32
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

09.09.2019.

u 09:00h

Marija Кrstić
28
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

09.09.2019.

u 12:00h

10.09.2019.

u 14:00h

Vladimir Žikić
34
BIO201 Mikrobiologija

29.08.2019.

u 10:00h

02.09.2019.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
8
BIO202 Zoologija kičmenjaka

09.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 10:00h

Saša Stanković
13
BIO203 Biohemija

29.08.2019.

u 11:00h

09.09.2019.

u 11:00h

Nataša Joković
15
BIO204 Algologija i mikologija

30.08.2019.

u 10:00h

04.09.2019.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
20
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

06.09.2019.

u 12:00h

09.09.2019.

u 12:00h

Bojan Zlatković
18
BIO207 Opšta ekologija

02.09.2019.

u 12:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Slaviša Stamenković
13
BIO301 Genetika

26.08.2019.

u 10:00h

30.08.2019.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
5
BIO302 Fiziologija biljaka

28.08.2019.

u 10:00h

04.09.2019.

u 10:00h

Dragana Stojičić
9
BIO303 Fiziologija životinja

29.08.2019.

u 11:00h

03.09.2019.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
9
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

05.09.2019.

u 10:00h

06.09.2019.

u 10:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
8
BIO305 Osnovi ekologije životinja

03.09.2019.

u 10:00h

09.09.2019.

u 10:00h

Ana Savić
17
BIO306 Molekularna biologija

27.08.2019.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
5
BIO307 Organska evolucija

02.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Dragana Stojadinović
8
BIOI11 Engleski jezik 1

30.08.2019.

u 09:00h

Sonja Miletić
2
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

10.09.2019.

u 11:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
12
BIOI21 Primena računara u biologiji

31.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
16
BIOI22 Fizika životne sredine

28.08.2019.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
10
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

28.08.2019.

u 10:00h

04.09.2019.

u 10:00h

Dragana Stojičić
1
BIOI32 Pedagogija

03.09.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
1
BIOI41 Istorijska geologija

27.08.2019.

u 10:00h

28.08.2019.

u 12:00h

Ljupko Rundić
10
BIOI42 Psihologija

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
6
BIOI51 Biogeografija

09.09.2019.

u 12:00h

10.09.2019.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
1
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

27.08.2019.

u 11:00h

27.08.2019.

u 12:00h

Vladimir Cvetković
1
BIOI53 Biologija čoveka

27.08.2019.

u 11:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

03.09.2019.

u 10:00h

Jelena Vitorović
2
BIOI61 Metodika nastave biologije

03.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Marina Jušković
6
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

26.08.2019.

u 12:00h

27.08.2019.

u 12:00h

Đurađ Milošević
2
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

11.09.2019.

u 12:00h

Dragan Gajić
17
BIOI64 Matematika u biologiji

09.09.2019.

u 09:00h

Marija Кrstić
1
BIOS03 Тerenska istraživanja u biologiji 2

27.08.2019.

u 10:00h

Vladimir Ranđelović
Jelka Crnobrnja-Isailović
25