OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

16.09.2024.

u 10:00h

17.09.2024.

u 10:00h

0
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

18.09.2024.

u 10:00h

19.09.2024.

u 09:00h

0
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

23.09.2024.

u 12:00h

25.09.2024.

u 12:00h

0
BIO106 Organska hemija

17.09.2024.

u 15:00h

19.09.2024.

u 10:00h

0
BIO107 Biologija ćelije

17.09.2024.

u 09:00h

23.09.2024.

u 12:00h

0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

20.09.2024.

u 09:00h

0
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

27.09.2024.

u 12:00h

30.09.2024.

u 12:00h

0
BIO201 Mikrobiologija

16.09.2024.

u 10:00h

26.09.2024.

u 10:00h

0
BIO202 Zoologija kičmenjaka

23.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

0
BIO203 Biohemija

17.09.2023.

u 13:00h

23.09.2024.

u 11:00h

0
BIO204 Algologija i mikologija

17.09.2024.

u 10:00h

27.09.2024.

u 10:00h

0
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

18.09.2024.

u 10:00h

20.09.2024.

u 10:00h

0
BIO207 Opšta ekologija

16.09.2024.

u 12:00h

17.09.2024.

u 10:30h

0
BIO301 Genetika

20.09.2024.

u 09:00h

20.09.2024.

u 10:00h

0
BIO302 Fiziologija biljaka

25.09.2024.

u 10:00h

25.09.2024.

u 11:00h

0
BIO303 Fiziologija životinja

16.09.2024.

u 10:00h

18.09.2024.

u 10:00h

0
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

26.09.2024.

u 10:00h

27.09.2024.

u 12:00h

0
BIO305 Osnovi ekologije životinja

17.09.2024.

u 12:00h

18.09.2024.

u 10:00h

0
BIO306 Molekularna biologija

17.09.2024.

u 10:00h

0
BIO307 Organska evolucija

27.09.2024.

u 10:00h

01.10.2024.

u 10:00h

0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

25.09.2024.

u 10:00h

25.09.2024.

u 11:00h

0
BIOI41 Istorijska geologija

16.09.2024.

u 12:00h

0
BIOI51 Biogeografija

26.09.2024.

u 10:00h

27.09.2024.

u 12:00h

0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

17.09.2024.

u 10:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

27.09.2024.

u 13:00h

0
BIOI61 Metodika nastave biologije

18.09.2024.

u 10:00h

0
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

30.09.2024.

u 09:00h

0
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

26.09.2024.

u 12:00h

0
BIOI64 Matematika u biologiji

20.09.2024.

u 09:00h

0
BIOS03 Тerenska istraživanja u biologiji 2

24.09.2024.

u 12:00h

0