DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

24.12.2019.

u 15:00h

27.12.2019.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
9
BIO106 Organska hemija

23.12.2019.

u 11:00h

26.12.2019.

u 11:00h

Snežana Jovanović
12
BIO107 Biologija ćelije

23.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Perica Vasiljević
17
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

21.12.2019.

u 09:00h

Marija Кrstić
10
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

23.12.2019.

u 12:00h

24.12.2019.

u 12:00h

Vladimir Žikić
9
BIO201 Mikrobiologija

23.12.2019.

u 12:00h

25.12.2019.

u 12:00h

0
BIO204 Algologija i mikologija

24.12.2019.

u 12:00h

26.12.2019.

u 12:00h

0
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

25.12.2019.

u 10:00h

26.12.2019.

u 11:00h

Bojan Zlatković
3
BIO207 Opšta ekologija

23.12.2019.

u 12:00h

24.12.2019.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
7
BIO301 Genetika

23.12.2019.

u 10:00h

27.12.2019.

u 10:00h

0
BIO302 Fiziologija biljaka

23.12.2019.

u 10:00h

25.12.2019.

u 12:00h

0
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

23.12.2019.

u 10:00h

26.12.2019.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
3
BIO305 Osnovi ekologije životinja

23.12.2019.

u 11:00h

24.12.2019.

u 11:00h

Ana Savić
1
BIO306 Molekularna biologija

24.12.2019.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
6
BIO307 Organska evolucija

23.12.2019.

u 12:00h

24.12.2019.

u 10:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
3
BIOI11 Engleski jezik 1

24.12.2019.

u 14:00h

Sonja Miletić
0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

23.12.2019.

u 10:00h

25.12.2019.

u 10:00h

0
BIOI41 Istorijska geologija

27.12.2019.

u 12:00h

Ljupko Rundić
1
BIOI42 Psihologija

26.12.2019.

u 15:00h

28.12.2019.

u 14:00h

Jelisaveta Тodorović
5
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

24.12.2019.

u 11:00h

24.12.2019.

u 12:00h

0
BIOI61 Metodika nastave biologije

24.12.2019.

u 09:00h

0
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

25.12.2019.

u 09:00h

0
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

27.12.2019.

u 13:00h

0
BIOI64 Matematika u biologiji

21.12.2019.

u 09:00h

Marija Кrstić
1
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 1

23.12.2019.

u 13:00h

Vladimir Žikić
Bojan Zlatković
4