APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

03.04.2023.

u 11:00h

05.04.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

04.04.2023.

u 10:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Marina Jušković
0
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

03.04.2023.

u 10:00h

06.04.2023.

u 10:00h

Marijana Ilić Milošević
0
BIO106 Organska hemija

03.04.2023.

u 13:00h

04.04.2023.

u 13:00h

Ivan Palić
0
BIO201 Mikrobiologija

03.04.2023.

u 15:00h

07.04.2023.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO202 Zoologija kičmenjaka

03.04.2023.

u 09:00h

04.04.2023.

u 09:00h

Saša Stanković
Dragana Stojadinović
0
BIO203 Biohemija

04.04.2023.

u 13:00h

06.04.2023.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIO204 Algologija i mikologija

03.04.2023.

u 15:00h

07.04.2023.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO207 Opšta ekologija

04.04.2023.

u 12:00h

05.04.2023.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
0
BIO301 Genetika

07.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO302 Fiziologija biljaka

03.04.2023.

u 10:00h

05.04.2023.

u 11:00h

Dragana Stojičić
0
BIO303 Fiziologija životinja

04.04.2023.

u 10:00h

06.04.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO305 Osnovi ekologije životinja

03.04.2023.

u 12:00h

05.04.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
BIO307 Organska evolucija

03.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 13:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI11 Engleski jezik 1

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

03.04.2023.

u 11:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
Nataša Joković
0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

05.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI41 Istorijska geologija

03.04.2023.

u 12:00h

Ljupko Rundić
0
BIOI51 Biogeografija

06.04.2023.

u 14:00h

07.04.2023.

u 14:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
0
BIOI53 Biologija čoveka

06.04.2023.

u 11:00h

06.04.2023.

u 11:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI54 Imunobiologija

04.04.2023.

u 13:00h

04.04.2023.

u 13:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI61 Metodika nastave biologije

04.04.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

05.04.2023.

u 09:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0