APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

09.04.2024.

u 08:00h

11.04.2024.

u 09:00h

Marina Jušković
1
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

08.04.2024.

u 12:00h

10.04.2024.

u 10:00h

Marijana Ilić Milošević
1
BIO106 Organska hemija

08.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 13:00h

0
BIO201 Mikrobiologija

08.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
1
BIO202 Zoologija kičmenjaka

09.04.2024.

u 09:00h

10.04.2024.

u 09:00h

Saša Stanković
Dragana Stojadinović
5
BIO203 Biohemija

09.04.2024.

u 13:00h

11.04.2024.

u 11:00h

Nataša Joković
6
BIO301 Genetika

12.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
14
BIO302 Fiziologija biljaka

10.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 11:00h

Dragana Stojičić
6
BIO303 Fiziologija životinja

08.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
9
BIO305 Osnovi ekologije životinja

08.04.2024.

u 12:00h

10.04.2024.

u 10:00h

0
BIOI11 Engleski jezik 1

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 12:00h

0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

10.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 11:00h

0
BIOI32 Pedagogija

09.04.2024.

u 09:00h

Jelena Petrović
1
BIOI41 Istorijska geologija

12.04.2024.

u 12:00h

0
BIOI51 Biogeografija

11.04.2024.

u 10:00h

12.04.2024.

u 12:00h

0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

09.04.2024.

u 10:00h

Vladimir Cvetković
5
BIOI54 Imunobiologija

09.04.2024.

u 13:00h

Jelena Vitorović
6
BIOI61 Metodika nastave biologije

09.04.2024.

u 12:00h

0
BIOS03 Тerenska istraživanja u biologiji 2

10.04.2024.

u 12:00h

0