JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

24.06.2020.

u 10:00h

26.06.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
18
BIO101 Opšta i neorganska hemija

25.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
5
BIO102 Fizika

30.06.2020.

u 12:00h

Dragoljub Dimitrijević
4
BIO103 Osnovi informatike

18.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
6
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

23.06.2020.

u 11:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
17
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

18.06.2020.

u 12:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
16
BIO106 Organska hemija

19.06.2020.

u 08:00h

22.06.2020.

u 10:00h

Snežana Jovanović
16
BIO107 Biologija ćelije

17.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 12:00h

Perica Vasiljević
33
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

25.06.2020.

u 11:00h

Jasmina Đorđević
22
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

22.06.2020.

u 13:00h

29.06.2020.

u 12:00h

Vladimir Žikić
16
BIO201 Mikrobiologija

17.06.2020.

u 16:00h

18.06.2020.

u 16:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
18
BIO202 Zoologija kičmenjaka

23.06.2020.

u 08:00h

25.06.2020.

u 10:00h

Saša Stanković
13
BIO203 Biohemija

18.06.2020.

u 14:00h

19.06.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
11
BIO204 Algologija i mikologija

22.06.2020.

u 16:00h

23.06.2020.

u 16:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
25
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

29.06.2020.

u 11:00h

30.06.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
17
BIO207 Opšta ekologija

17.06.2020.

u 10:00h

22.06.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
20
BIO301 Genetika

19.06.2020.

u 08:00h

19.06.2020.

u 08:00h

Тatjana Mitrović
5
BIO302 Fiziologija biljaka

17.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
8
BIO303 Fiziologija životinja

19.06.2020.

u 14:00h

23.06.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
8
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

18.06.2020.

u 10:00h

30.06.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
15
BIO305 Osnovi ekologije životinja

19.06.2020.

u 11:00h

24.06.2020.

u 10:00h

Ana Savić
12
BIO306 Molekularna biologija

23.06.2020.

u 08:00h

Тatjana Mitrović
25
BIO307 Organska evolucija

17.06.2020.

u 11:00h

29.06.2020.

u 15:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
12
BIOI11 Engleski jezik 1

18.06.2020.

u 11:00h

Nikola Тatar
15
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

19.06.2020.

u 13:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
22
BIOI21 Primena računara u biologiji

18.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
9
BIOI22 Fizika životne sredine

19.06.2020.

u 10:00h

19.06.2020.

u 12:00h

Ljubiša Nešić
14
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

19.06.2020.

u 10:00h

24.06.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
3
BIOI32 Pedagogija

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
3
BIOI41 Istorijska geologija

17.06.2020.

u 12:00h

Ljupko Rundić
13
BIOI42 Psihologija

23.06.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
6
BIOI51 Biogeografija

22.06.2020.

u 11:00h

22.06.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
4
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

26.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
1
BIOI53 Biologija čoveka

29.06.2020.

u 13:30h

Jelena Vitorović
1
BIOI54 Imunobiologija

18.06.2020.

u 14:00h

Jelena Vitorović
2
BIOI61 Metodika nastave biologije

22.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 10:00h

Marina Jušković
14
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

23.06.2020.

u 13:00h

30.06.2020.

u 14:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
12
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

30.06.2020.

u 13:00h

Dragan Gajić
11
BIOI64 Matematika u biologiji

25.06.2020.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
2