JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

09.06.2023.

u 10:00h

12.06.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO101 Opšta i neorganska hemija

05.06.2023.

u 13:00h

06.06.2023.

u 13:00h

Dragan Đorđević
0
BIO102 Fizika

08.06.2023.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

05.06.2023.

u 10:00h

06.06.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

07.06.2023.

u 12:00h

14.06.2023.

u 10:00h

Marijana Ilić Milošević
0
BIO106 Organska hemija

05.06.2023.

u 13:00h

06.06.2023.

u 13:00h

Ivan Palić
0
BIO107 Biologija ćelije

08.06.2023.

u 10:00h

12.06.2023.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

07.06.2023.

u 09:00h

07.06.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
BIO201 Mikrobiologija

06.06.2023.

u 10:00h

13.06.2023.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO202 Zoologija kičmenjaka

08.06.2023.

u 09:00h

09.06.2023.

u 09:00h

Saša Stanković
Dragana Stojadinović
0
BIO203 Biohemija

12.06.2023.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIO204 Algologija i mikologija

06.06.2023.

u 10:00h

09.06.2023.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

06.06.2023.

u 10:00h

08.06.2023.

u 10:00h

Bojan Zlatković
0
BIO207 Opšta ekologija

20.06.2023.

u 12:00h

21.06.2023.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
0
BIO301 Genetika

16.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO302 Fiziologija biljaka

05.06.2023.

u 10:00h

07.06.2023.

u 11:00h

Dragana Stojičić
0
BIO303 Fiziologija životinja

08.06.2023.

u 10:00h

14.06.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

07.06.2023.

u 10:00h

08.06.2023.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIO305 Osnovi ekologije životinja

13.06.2023.

u 12:00h

15.06.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
BIO306 Molekularna biologija

15.06.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO307 Organska evolucija

15.06.2023.

u 13:00h

16.06.2023.

u 13:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

12.06.2023.

u 11:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
Nataša Joković
0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

07.06.2023.

u 09:00h

07.06.2023.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI41 Istorijska geologija

05.06.2023.

u 12:00h

Ljupko Rundić
0
BIOI51 Biogeografija

05.06.2023.

u 13:00h

06.06.2023.

u 14:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

13.06.2023.

u 10:00h

13.06.2023.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
0
BIOI61 Metodika nastave biologije

05.06.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

17.06.2023.

u 09:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

13.06.2023.

u 10:00h

Milan Milošević
0
BIOI64 Matematika u biologiji

07.06.2023.

u 09:00h

07.06.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
0