JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

09.06.2023.

u 10:00h

12.06.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
20
BIO101 Opšta i neorganska hemija

05.06.2023.

u 13:00h

06.06.2023.

u 13:00h

Dragan Đorđević
0
BIO102 Fizika

08.06.2023.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
1
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

05.06.2023.

u 10:00h

06.06.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

07.06.2023.

u 12:00h

14.06.2023.

u 10:00h

Marijana Ilić Milošević
2
BIO106 Organska hemija

05.06.2023.

u 13:00h

06.06.2023.

u 13:00h

Snežana Jevtović
5
BIO107 Biologija ćelije

08.06.2023.

u 10:00h

12.06.2023.

u 09:00h

Perica Vasiljević
3
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

07.06.2023.

u 09:00h

07.06.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
3
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

05.06.2023.

u 12:00h

07.06.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
3
BIO201 Mikrobiologija

06.06.2023.

u 10:00h

13.06.2023.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
3
BIO202 Zoologija kičmenjaka

08.06.2023.

u 09:00h

09.06.2023.

u 09:00h

Saša Stanković
Dragana Stojadinović
4
BIO203 Biohemija

06.06.2023.

u 13:00h

12.06.2023.

u 11:00h

Nataša Joković
6
BIO204 Algologija i mikologija

06.06.2023.

u 10:00h

09.06.2023.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
4
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

06.06.2023.

u 10:00h

08.06.2023.

u 10:00h

Bojan Zlatković
3
BIO207 Opšta ekologija

15.06.2023.

u 12:00h

16.06.2023.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
12
BIO301 Genetika

16.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
12
BIO302 Fiziologija biljaka

05.06.2023.

u 10:00h

07.06.2023.

u 11:00h

Dragana Stojičić
6
BIO303 Fiziologija životinja

08.06.2023.

u 10:00h

14.06.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
9
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

07.06.2023.

u 10:00h

08.06.2023.

u 12:00h

Danijela Nikolić
19
BIO305 Osnovi ekologije životinja

13.06.2023.

u 12:00h

15.06.2023.

u 12:00h

Ana Savić
14
BIO306 Molekularna biologija

15.06.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
17
BIO307 Organska evolucija

15.06.2023.

u 13:00h

16.06.2023.

u 13:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
14
BIOI11 Engleski jezik 1

06.06.2023.

u 12:00h

08.06.2023.

u 12:00h

Кatarina Milenković
0
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

12.06.2023.

u 11:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
Nataša Joković
1
BIOI21 Primena računara u biologiji

15.06.2023.

u 14:00h

16.06.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
1
BIOI22 Fizika životne sredine

12.06.2023.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
3
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

07.06.2023.

u 09:00h

07.06.2023.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI41 Istorijska geologija

05.06.2023.

u 12:00h

Ljupko Rundić
1
BIOI42 Psihologija

08.06.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
BIOI51 Biogeografija

12.06.2023.

u 10:00h

13.06.2023.

u 10:00h

Danijela Nikolić
4
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

13.06.2023.

u 10:00h

13.06.2023.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
7
BIOI53 Biologija čoveka

09.06.2023.

u 13:00h

09.06.2023.

u 13:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI54 Imunobiologija

09.06.2023.

u 13:00h

09.06.2023.

u 13:00h

Jelena Vitorović
4
BIOI61 Metodika nastave biologije

13.06.2023.

u 12:00h

Marina Jušković
9
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

17.06.2023.

u 09:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
16
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

13.06.2023.

u 09:00h

Milan Milošević
24
BIOI64 Matematika u biologiji

07.06.2023.

u 09:00h

07.06.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
3
BIOS03 Тerenska istraživanja u biologiji 2

16.06.2023.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
Danijela Nikolić
29