JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

30.06.2020.

u 16:00h

02.07.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO101 Opšta i neorganska hemija

29.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

0
BIO102 Fizika

02.07.2020.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
BIO103 Osnovi informatike

23.06.2020.

u 14:00h

27.06.2020.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
0
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

24.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
0
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

01.07.2020.

u 09:00h

06.07.2020.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
0
BIO106 Organska hemija

09.07.2020.

u 11:00h

10.07.2020.

u 11:00h

Snežana Jovanović
0
BIO107 Biologija ćelije

01.07.2020.

u 09:00h

03.07.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

07.07.2020.

u 12:00h

08.07.2020.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
BIO201 Mikrobiologija

25.06.2020.

u 10:00h

01.07.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO202 Zoologija kičmenjaka

29.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Saša Stanković
0
BIO203 Biohemija

30.06.2020.

u 11:00h

09.07.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIO204 Algologija i mikologija

26.06.2020.

u 10:00h

02.07.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

29.06.2020.

u 12:00h

01.07.2020.

u 10:00h

Bojan Zlatković
0
BIO207 Opšta ekologija

02.07.2020.

u 12:00h

03.07.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0
BIO301 Genetika

29.06.2020.

u 10:00h

03.07.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO302 Fiziologija biljaka

01.07.2020.

u 10:00h

08.07.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
0
BIO303 Fiziologija životinja

29.06.2020.

u 11:00h

01.07.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

30.06.2020.

u 10:00h

02.07.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIO305 Osnovi ekologije životinja

25.06.2020.

u 10:00h

26.06.2020.

u 11:00h

Ana Savić
0
BIO306 Molekularna biologija

30.06.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO307 Organska evolucija

24.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

06.07.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
0
BIOI21 Primena računara u biologiji

25.06.2020.

u 14:00h

02.07.2020.

u 14:00h

Milan Bašić
0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

01.07.2020.

u 10:00h

08.07.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI32 Pedagogija

07.07.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
BIOI41 Istorijska geologija

10.07.2020.

u 12:00h

Ljupko Rundić
0
BIOI42 Psihologija

26.06.2020.

u 12:00h

29.06.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
BIOI51 Biogeografija

01.07.2020.

u 12:00h

03.07.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

30.06.2020.

u 11:00h

30.06.2020.

u 12:00h

Vladimir Cvetković
0
BIOI53 Biologija čoveka

30.06.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI54 Imunobiologija

26.06.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI61 Metodika nastave biologije

26.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
0
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

26.06.2020.

u 09:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

10.07.2020.

u 13:00h

Dragan Gajić
0