SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

26.08.2024.

u 10:00h

02.09.2024.

u 10:00h

0
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

28.08.2024.

u 10:00h

29.08.2024.

u 09:00h

0
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

03.09.2024.

u 12:00h

05.09.2024.

u 12:00h

0
BIO106 Organska hemija

03.09.2024.

u 10:00h

04.09.2024.

u 12:00h

0
BIO107 Biologija ćelije

03.09.2024.

u 09:00h

09.09.2024.

u 10:00h

0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

04.09.2024.

u 09:00h

0
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

10.09.2024.

u 12:00h

11.09.2024.

u 12:00h

0
BIO201 Mikrobiologija

26.08.2024.

u 10:00h

29.08.2024.

u 10:00h

0
BIO202 Zoologija kičmenjaka

05.09.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

0
BIO203 Biohemija

02.09.2024.

u 13:00h

10.09.2024.

u 11:00h

0
BIO204 Algologija i mikologija

27.08.2024.

u 10:00h

30.08.2024.

u 10:00h

0
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

29.08.2024.

u 10:00h

30.08.2024.

u 10:00h

0
BIO207 Opšta ekologija

26.08.2024.

u 12:00h

27.08.2024.

u 10:30h

0
BIO301 Genetika

30.08.2024.

u 09:00h

30.08.2024.

u 10:00h

0
BIO302 Fiziologija biljaka

09.09.2024.

u 10:00h

09.09.2024.

u 11:00h

0
BIO303 Fiziologija životinja

26.08.2024.

u 10:00h

03.09.2024.

u 10:00h

0
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

09.09.2024.

u 10:00h

10.09.2024.

u 12:00h

0
BIO305 Osnovi ekologije životinja

27.08.2024.

u 12:00h

28.08.2024.

u 10:00h

0
BIO306 Molekularna biologija

29.08.2024.

u 10:00h

0
BIO307 Organska evolucija

29.08.2024.

u 10:00h

30.08.2024.

u 13:00h

0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

09.09.2024.

u 10:00h

09.09.2024.

u 11:00h

0
BIOI41 Istorijska geologija

26.08.2024.

u 12:00h

0
BIOI51 Biogeografija

09.09.2024.

u 10:00h

10.09.2024.

u 12:00h

0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

27.08.2024.

u 10:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

06.09.2024.

u 13:00h

0
BIOI61 Metodika nastave biologije

28.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

31.08.2024.

u 10:00h

0
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

11.09.2024.

u 12:00h

0
BIOI64 Matematika u biologiji

04.09.2024.

u 09:00h

0
BIOS03 Тerenska istraživanja u biologiji 2

06.09.2024.

u 12:00h

0