SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

09.09.2019.

u 10:00h

10.09.2019.

u 10:00h

Vladimir Ranđelović
Dragana Jenačković Gocić
1
BEZ402 Ekologija životinja

04.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 12:00h

Ana Savić
12
BEZ502 Studijski istraživački rad

18.09.2019.

u 13:00h

Danijela Nikolić
2
BIO401 Zaštita životne sredine

04.09.2019.

u 12:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Slaviša Stamenković
6
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

27.08.2019.

u 11:00h

28.08.2019.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
11
BIO403 Тeorija evolucije

02.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 11:00h

Dragana Stojadinović
11
BIO404 Školska praksa

03.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

0
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

28.08.2019.

u 10:00h

04.09.2019.

u 10:00h

0
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

06.09.2019.

u 10:00h

09.09.2019.

u 12:00h

0
BIODI14 Mikrobiološki praktikum

10.09.2019.

u 11:00h

Nataša Joković
1
BIODI15 Strukturne adaptacije biljaka

30.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

0
BIODI16 Ćelijska fiziologija

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

30.08.2019.

u 12:00h

02.09.2019.

u 12:00h

0
BIODI21 Fiziologija stresa kod biljaka

05.09.2019.

u 10:00h

06.09.2019.

u 10:00h

0
BIODI22 Humana genetika

26.08.2019.

u 10:00h

29.08.2019.

u 10:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

27.08.2019.

u 11:00h

30.08.2019.

u 11:00h

Vladimir Žikić
Vladimir Cvetković
1
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

03.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Marina Jušković
1
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

04.09.2019.

u 12:00h

05.09.2019.

u 12:00h

Bojan Zlatković
2
BIODI28 Fitogeografija

09.09.2019.

u 12:00h

10.09.2019.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
1
BIODI291 Zoogeografija

05.09.2019.

u 12:00h

06.09.2019.

u 12:00h

0
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

27.08.2019.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
1
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

03.09.2019.

u 09:00h

0
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

29.08.2019.

u 10:00h

0
BIODI36 Biološka antropologija

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
BIODI37 Psihologija dece i adolescenata

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
2
G217 Psihologija

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
EКOI31 Vegetacija sveta

02.09.2019.

u 10:00h

03.09.2019.

u 11:00h

0
EКOI32 Globalna ekologija

05.09.2019.

u 09:00h

0
EКOI34 Urbana ekologija

05.09.2019.

u 09:00h

0