JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Januarski 2022/2023Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

09.02.2023.

u 10:00h

10.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
Dragana Jenačković Gocić
0
BEZ402 Ekologija životinja

06.02.2023.

u 11:00h

07.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
BIO401 Zaštita životne sredine

06.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

07.02.2023.

u 10:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
1
BIO403 Тeorija evolucije

06.02.2023.

u 10:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIO404 Školska praksa

30.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

08.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

23.02.2023.

u 12:00h

24.02.2023.

u 12:00h

Zorica Mitić
0
BIODI15 Strukturne adaptacije biljaka

23.02.2023.

u 10:00h

24.02.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

01.02.2023.

u 10:00h

02.02.2023.

u 10:00h

Zorica Mitić
0
BIODI23 Forenzička biologija

07.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
Vladimir Cvetković
0
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

23.02.2023.

u 10:00h

24.02.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

08.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIODI27 Botanički praktikum

13.02.2023.

u 11:00h

14.02.2023.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
BIODI28 Fitogeografija

23.02.2023.

u 10:00h

24.02.2023.

u 10:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIODI29 Entomologija

08.02.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

09.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

06.02.2023.

u 13:00h

07.02.2023.

u 11:00h

Perica Vasiljević
0
BIODI31 Biotehnologija

09.02.2023.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIODI32 Zoološki praktikum

08.02.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

09.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
1
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

11.02.2023.

u 12:00h

Zorica Stojanović-Radić
1
EКOI22 Abiotička svojstva vodenih ekosistema

09.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
EКOI34 Urbana ekologija

30.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
0