JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

23.06.2020.

u 10:00h

26.06.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
2
BEZ402 Ekologija životinja

18.06.2020.

u 12:00h

22.06.2020.

u 10:00h

Ana Savić
10
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

17.06.2020.

u 10:00h

Zorica Stojanović-Radić
1
BEZ502 Studijski istraživački rad

26.06.2020.

u 12:00h

2
BIO401 Zaštita životne sredine

17.06.2020.

u 12:00h

30.06.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
4
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

19.06.2020.

u 14:00h

24.06.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
7
BIO403 Тeorija evolucije

23.06.2020.

u 10:00h

25.06.2020.

u 15:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
2
BIO404 Školska praksa

18.06.2020.

u 10:00h

23.06.2020.

u 11:00h

Marina Jušković
5
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

19.06.2020.

u 10:00h

24.06.2020.

u 14:00h

Dragana Stojičić
0
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

18.06.2020.

u 11:00h

19.06.2020.

u 11:00h

Zorica Mitić
0
BIODI13 Biološke simbioze

22.06.2020.

u 16:00h

23.06.2020.

u 16:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIODI14 Mikrobiološki praktikum

22.06.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
1
BIODI15 Strukturne adaptacije biljaka

19.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
0
BIODI16 Ćelijska fiziologija

22.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

24.06.2020.

u 12:00h

25.06.2020.

u 12:00h

Zorica Mitić
0
BIODI21 Fiziologija stresa kod biljaka

25.06.2020.

u 11:00h

Svetlana Тošić
1
BIODI22 Humana genetika

25.06.2020.

u 10:00h

26.06.2020.

u 14:00h

Vladimir Cvetković
2
BIODI23 Forenzička biologija

22.06.2020.

u 10:00h

22.06.2020.

u 12:00h

Vladimir Žikić
Vladimir Cvetković
1
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

22.06.2020.

u 14:00h

23.06.2020.

u 10:00h

Marina Jušković
7
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

17.06.2020.

u 10:00h

24.06.2020.

u 14:00h

Dragana Stojičić
3
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija

24.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0
BIODI27 Botanički praktikum

22.06.2020.

u 12:00h

25.06.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
4
BIODI28 Fitogeografija

29.06.2020.

u 10:00h

30.06.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
8
BIODI29 Entomologija

26.06.2020.

u 14:00h

29.06.2020.

u 11:00h

Vladimir Žikić
0
BIODI291 Zoogeografija

23.06.2020.

u 12:00h

24.06.2020.

u 12:00h

Saša Stanković
1
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

18.06.2020.

u 08:00h

Тatjana Mitrović
9
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

23.06.2020.

u 10:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0
BIODI31 Biotehnologija

19.06.2020.

u 13:00h

Nataša Joković
4
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

18.06.2020.

u 08:00h

Тatjana Mitrović
0
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

19.06.2020.

u 10:00h

22.06.2020.

u 10:00h

Zorica Stojanović-Radić
1
BIODI36 Biološka antropologija

24.06.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
1
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije

18.06.2020.

u 11:00h

19.06.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
5
EКOI22 Abiotička svojstva vodenih ekosistema

19.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 14:00h

Ana Savić
2
EКOI31 Vegetacija sveta

18.06.2020.

u 12:00h

19.06.2020.

u 13:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI32 Globalna ekologija

25.06.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
1
EКOI33 Ekologija mikroorganizma

17.06.2020.

u 16:00h

18.06.2020.

u 16:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
EКOI34 Urbana ekologija

15.06.2020.

u 12:00h

16.06.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0