OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

07.10.2024.

u 10:00h

08.10.2024.

u 10:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

07.10.2024.

u 10:00h

08.10.2024.

u 10:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

09.10.2024.

u 12:00h

10.10.2024.

u 12:00h

0
BIO401 Zaštita životne sredine

07.10.2024.

u 10:00h

08.10.2024.

u 10:00h

0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

07.10.2024.

u 10:00h

10.10.2024.

u 10:00h

0
BIO404 Školska praksa

08.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 12:00h

0
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

09.10.2024.

u 10:00h

0
BIODI13 Biološke simbioze

07.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 10:00h

0
BIODI15 Strukturne adaptacije biljaka

09.10.2024.

u 12:00h

0
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

08.10.2024.

u 12:00h

11.10.2024.

u 10:00h

0
BIODI22 Humana genetika

10.10.2024.

u 09:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

11.10.2024.

u 11:00h

0
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

09.10.2024.

u 12:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

09.10.2024.

u 10:00h

0
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija

07.10.2024.

u 13:00h

09.10.2024.

u 14:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

08.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 10:00h

0
BIODI28 Fitogeografija

10.10.2024.

u 12:00h

11.10.2024.

u 14:00h

0
BIODI29 Entomologija

10.10.2024.

u 12:00h

11.10.2024.

u 12:00h

0
BIODI291 Zoogeografija

09.10.2024.

u 12:00h

10.10.2024.

u 10:00h

0
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

10.10.2024.

u 10:00h

0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

07.10.2024.

u 11:00h

09.10.2024.

u 10:00h

0
BIODI31 Biotehnologija

11.10.2024.

u 11:00h

0
BIODI32 Zoološki praktikum

07.10.2024.

u 12:00h

09.10.2024.

u 12:00h

0
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

10.10.2024.

u 10:00h

0
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

07.10.2024.

u 12:00h

08.10.2024.

u 12:00h

0
BIODI36 Biološka antropologija

07.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 13:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

07.10.2024.

u 12:00h

09.10.2024.

u 12:00h

0