APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

07.04.2020.

u 10:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
Dragana Jenačković Gocić
0
BEZ402 Ekologija životinja

07.04.2020.

u 09:00h

Ana Savić
0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

06.04.2020.

u 10:00h

Zorica Stojanović-Radić
0
BIO404 Školska praksa

07.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 11:00h

Marina Jušković
1
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

06.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 14:00h

Vladimir Ranđelović
0
BIODI13 Biološke simbioze

07.04.2020.

u 12:00h

09.04.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIODI14 Mikrobiološki praktikum

10.04.2020.

u 12:00h

Nataša Joković
0
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

08.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
BIODI23 Forenzička biologija

07.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Vladimir Žikić
Vladimir Cvetković
0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

06.04.2020.

u 10:00h

08.04.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIODI27 Botanički praktikum

07.04.2020.

u 12:00h

09.04.2020.

u 12:00h

Bojan Zlatković
0
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

07.04.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

06.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0
EКO401 Кonzervaciona biologija

07.04.2020.

u 12:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
1
EКO402 Bioindikacije i biomonitoring

06.04.2020.

u 12:00h

07.04.2020.

u 12:00h

Milica Stojković-Piperac
1
EКO405 Zoogeografija

09.04.2020.

u 15:00h

10.04.2020.

u 15:00h

Saša Stanković
0
EКO501 Zaštita biološke raznovrsnosti

06.04.2020.

u 12:00h

07.04.2020.

u 10:00h

Milica Stojković-Piperac
2
EКOI11 Ekotoksikologija

10.04.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
EКOI12 Genotoksikologija

09.04.2020.

u 10:00h

Vladimir Cvetković
0
EКOI14 Limnologija

07.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Ana Savić
0
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije

08.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI31 Vegetacija sveta

07.04.2020.

u 11:00h

09.04.2020.

u 13:00h

Bojan Zlatković
1
EКOI32 Globalna ekologija

07.04.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0
EКOI33 Ekologija mikroorganizama

06.04.2020.

u 12:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
1
EКOI34 Urbana ekologija

08.04.2020.

u 12:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Slaviša Stamenković
0