SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2014

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

09.09.2019.

u 10:00h

10.09.2019.

u 10:00h

Vladimir Ranđelović
1
BEZ402 Ekologija životinja

04.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 12:00h

Ana Savić
6
BEZ502 Studijski istraživački rad

26.08.2019.

u 12:00h

26.08.2019.

u 13:15h

29.08.2019.

u 12:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
Đurađ Milošević
Milica Stojković-Piperac
5
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

06.09.2019.

u 10:00h

09.09.2019.

u 12:00h

0
BIODI14 Mikrobiološki praktikum

10.09.2019.

u 11:00h

Nataša Joković
1
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

30.08.2019.

u 12:00h

02.09.2019.

u 12:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

27.08.2019.

u 11:00h

30.08.2019.

u 11:00h

Vladimir Žikić
Vladimir Cvetković
1
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

03.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

04.09.2019.

u 12:00h

05.09.2019.

u 12:00h

Bojan Zlatković
2
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

27.08.2019.

u 10:00h

0
EКO401 Кonzervaciona biologija

26.08.2019.

u 11:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
6
EКO402 Bioindikacije i biomonitoring

27.08.2019.

u 12:00h

29.08.2019.

u 12:00h

Đurađ Milošević
1
EКO403 Hidrobiologija

10.09.2019.

u 10:00h

Ana Savić
8
EКO404 Fitogeografija

09.09.2019.

u 12:00h

10.09.2019.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
6
EКO405 Zoogeografija

05.09.2019.

u 12:00h

06.09.2019.

u 12:00h

Saša Stanković
3
EКO501 Zaštita biološke raznovrsnosti

03.09.2019.

u 10:00h

04.09.2019.

u 12:00h

Milica Stojković-Piperac
3
EКOI11 Ekotoksikologija

29.08.2019.

u 10:00h

0
EКOI12 Genotoksikologija

29.08.2019.

u 10:00h

0
EКOI14 Limnologija

10.09.2019.

u 12:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

02.09.2019.

u 10:00h

03.09.2019.

u 11:00h

0
EКOI32 Globalna ekologija

05.09.2019.

u 09:00h

0
EКOI34 Urbana ekologija

05.09.2019.

u 09:00h

Slaviša Stamenković
2