JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2014

Januarski 2022/2023Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

09.02.2023.

u 10:00h

10.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
Dragana Jenačković Gocić
0
BEZ402 Ekologija životinja

06.02.2023.

u 11:00h

07.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
BIO404 Školska praksa

30.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

23.02.2023.

u 12:00h

24.02.2023.

u 12:00h

Zorica Mitić
0
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

01.02.2023.

u 10:00h

02.02.2023.

u 10:00h

Bojan Zlatković
0
BIODI23 Forenzička biologija

07.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
Vladimir Cvetković
0
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

23.02.2023.

u 10:00h

24.02.2023.

u 10:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

08.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIODI27 Botanički praktikum

13.02.2023.

u 11:00h

14.02.2023.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
BIODI29 Entomologija

08.02.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

09.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

06.02.2023.

u 13:00h

07.02.2023.

u 11:00h

Perica Vasiljević
0
BIODI31 Biotehnologija

09.02.2023.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIODI32 Zoološki praktikum

08.02.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

11.02.2023.

u 12:00h

Zorica Stojanović-Radić
1
EКO403 Hidrobiologija

08.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
EКO404 Fitogeografija

23.02.2023.

u 10:00h

24.02.2023.

u 10:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
EКO501 Zaštita biološke raznovrsnosti

06.02.2023.

u 11:00h

0
EКOI12 Genotoksikologija

06.02.2023.

u 10:00h

06.02.2023.

u 10:00h

Vladimir Cvetković
0
EКOI14 Limnologija

09.02.2023.

u 14:00h

Ana Savić
0
EКOI22 Abiotička svojstva vodenih ekosistema

09.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
EКOI34 Urbana ekologija

30.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
0